Dodana: 19 sierpień 2015 10:24

Zmodyfikowana: 19 sierpień 2015 10:48

Sukces białostockich licealistów podczas Światowego Kongresu Statystyki w Rio de Janeiro

Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku: Adam Bajguz i Mateusz Markiewicz za przygotowany poster pt. „Zmiany w aktywności wirusa grypy w województwie podlaskim w Polsce w latach 2009-2013” zajęli trzecie miejsce na świecie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w Międzynarodowym Konkursie Umiejętności Statystycznych.

Ilustracja do artykułu IMG_6317-1.JPG

Certyfikat przywieziony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego prof. Janusza Witkowskiego  z 60. Światowego Kongresu Statystyki jest tego potwierdzeniem.

Międzynarodowy Konkurs Umiejętności Statystycznych (International Statistical Literacy Project) to konkurs, który od 2007r. organizowany jest rokrocznie przez Międzynarodowy Instytut Statystyczny. Polscy uczniowie wzięli udział w konkursie po raz drugi.

W  konkursie uczestniczyło 8116 uczniów z 25 państw. Najwięcej uczniów zgłosiło się w Japonii (4600) oraz Irlandii (1435). W Polsce do rywalizacji przystąpiło 268  uczniów, w tym 65 z gimnazjów i 203 ze szkół ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności opisywania środowiska za pomocą statystyk i oraz wykorzystania  statystyk do uczenia się o codziennym życiu. Powyższe cele wpisują się w obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012 poz. 977. Elementy statystyki opisowej wprowadzane są już podczas III etapu  edukacyjnego na lekcjach matematyki, geografii, historii, informatyki czy wiedzy o społeczeństwie.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zainteresowanych przedmiotową tematyką zapraszamy na spotkanie ze statystyką w nadchodzącym roku szkolnym. Indeksy czekają! Więcej informacji o konkursie na stronach:

http://islp.edu.pl

https://www.facebook.com/feinMKS

facebook