Dodana: 5 czerwiec 2020 13:54

Zmodyfikowana: 5 czerwiec 2020 13:54

Prof. Robert Ciborowski nadal będzie rektorem UwB

Decyzję o reelekcji dotychczasowego rektora uczelni podjęło w piątek (5.06.2020) Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku (UwB). Po raz pierwszy w historii UwB wybory odbyły się zdalnie. Prof. Ciborowski otrzymał 93 spośród 98 ważnie oddanych głosów. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Ilustracja do artykułu Prof_R_Ciborowski_UwB.jpg

Prof. dr hab. Robert Ciborowski jest ekonomistą, kieruje Katedrą Ekonomii Politycznej na Wydziale Ekonomii i Finansów. Od początku drogi naukowej związany jest ze środowiskiem UwB, gdzie uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (1998), doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (2005) i profesora nadzwyczajnego (2006). W roku 2017 uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

 

Zainteresowania naukowe prof. Ciborowskiego obejmują rozwój gospodarczy, ekonomikę innowacji i transferu technologii oraz Austriacką Szkołę Ekonomii. W swoim dorobku ma ok. 100 publikacji (w tym monografie, artykuły, podręczniki). Wypromował kilkuset magistrów i 7 doktorów. Uczestniczył - jako ekspert i zarządzający - w szeregu projektów badawczych o charakterze regionalnym, krajowym i międzynarodowym, związanych z rozwojem gospodarczym, innowacjami i transferem technologii.

 

Pierwsza kadencja rektorska prof. Ciborowskiego rozpoczęła się w 2016 r. Wcześniej (2012– 2016) był prorektorem UwB ds. ekonomicznych. Pełnił też funkcję dziekana (2005-2012) oraz prodziekana (2002-2005) Wydziału Ekonomii i Zarządzania (obecnie Wydział Ekonomii i Finansów).

 

Jak zapowiedział w swoim programie wyborczym, zasadniczym celem najbliższej kadencji będzie utrzymanie stabilności finansowej uczelni oraz pozyskiwanie dodatkowych środków na rozwój. W planach prof. Roberta Ciborowskiego znalazło się też m.in. dodatkowe wsparcie dla pracowników o najlepszych wynikach naukowych, dalsza informatyzacja zarządzania, czy zwiększenie nakładów na poprawę wyposażenia wykorzystywanego w procesie dydaktycznym, w tym na szersze wykorzystywanie nowoczesnych technologii.

 

źródło: rzecznik UwB
oprac. Aneta Kursa

facebook