Dodana: 29 lipiec 2021 15:50

Zmodyfikowana: 29 lipiec 2021 15:51

Pomoc dydaktyczna dla szkół - Rządowy Program Aktywna Tablica

Rozpoczął się rządowy program Aktywna Tablica – Edycja 2021, który umożliwia szkołom podstawowym i ponadpodstawowym wyposażenie placówek w nowoczesny sprzęt pozwalający na podnoszenie jakości kształcenia oraz wspierający rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów.

kalendarz książkowy 2021

Oprócz najbardziej popularnych tablic interaktywnych i monitorów dotykowych szkoły można wyposażyć również w projektory, komputery i sprzęt do transmisji audio i video, pomoce dydaktyczne wspierające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, a także drukarki 3D oraz materiały do nauki kodowania i robotyki.

Na program w latach 2020–2024 przewidziana została kwota ponad 361 tys. zł. W 2021r. Rząd dofinansuje zakup sprzętu dla szkół na łączną kwotę 70 tys. zł. Program finansowany jest w 80 proc. ze środków budżetu państwa, a co najmniej 20 proc. stanowi wkład własny (rzeczowy lub finansowy) organów prowadzących szkoły.

Wielkość dofinansowania z Programu na pojedynczą placówkę w roku 2021:

  • 14 tys. zł dla szkół podstawowych i szkół za granicą, które nie otrzymały wsparcia w latach 2017-2019 oraz dla szkół ponadpodstawowych,
  • 35 tys. zł dla szkół podstawowych dla dzieci niewidomych oraz dla szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • 100 tys. zł dla Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych dla uczniów niewidomych i słabowidzących (SOSW).

Harmonogram Programu w bieżącym roku:

  • do 4.08 - dyrektorzy szkół składają wnioski o udział w Programie do organów prowadzących,
  • do 10.08 - organy prowadzące składają wnioski do wojewodów,
  • do 27.08 - kwalifikacja wniosków przez wojewodów ,
  • do 15.10 - przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych.

źródło: Aktywna Tablica
oprac., fot.: Paulina Dulewicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook