Dodana: 5 sierpień 2020 15:51

Zmodyfikowana: 5 sierpień 2020 15:51

Konsultacje publiczne Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030

Ministerstwo Edukacji Narodowej serdecznie zaprasza do zgłaszania uwag, wniosków i propozycji do projektu części szczegółowej Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. Strategia ma oddziaływać na rozwój wielu umiejętności dzieci, młodzieży i dorosłych.

Ilustracja do artykułu Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030.jpg

Strategia obejmować będzie umiejętności i obszary:

  1. Podstawowe, przekrojowe i zawodowe dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
  2. Kadry zarządzające w edukacji formalnej.
  3. Kadry uczące w edukacji formalnej.
  4. Kadry zarządzające i uczące w edukacji pozaformalnej i kadry wspierające uczenie się nieformalne.
  5. Rozwój i wykorzystanie umiejętności w miejscu pracy.
  6. Doradztwo zawodowe.
  7. Współpraca pracodawców z edukacją formalną i pozaformalną.
  8. Planowanie uczenia się przez całe życie i potwierdzanie umiejętności.

Każdy z obszarów oddziaływania zawiera propozycje tematów i kierunków działań, a także katalog podmiotów, które będą zaangażowane w realizację strategii. Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (ZSU 2030) stanowi ramy strategiczne polityki na rzecz rozwoju umiejętności niezbędnych do wzmocnienia kapitału społecznego, włączenia społecznego, wzrostu gospodarczego i osiągnięcia wysokiej jakości życia.

Opinie należy przesyłać do 12 sierpnia, na adres mailowy zsu@men.gov.pl.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej - link do strony.


Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

facebook