Dodana: 13 czerwiec 2018 15:07

Zmodyfikowana: 13 czerwiec 2018 15:07

Konferencja "Pozwólmy dzieciom myśleć - matematyka i programowanie od podstaw"

"Pozwólmy dzieciom myśleć - matematyka i programowanie od podstaw" - to hasło jutrzejszej (14.06) konferencji na Politechnice Białostockiej, podsumowującej dotychczasowe działania w ramach projektu "Programowanie od podstaw".

Ilustracja do artykułu Programowanie-od-podstaw-2.JPG
"Programowanie od podstaw" prowadzi od roku Politechnika Białostocka w powiecie białostockim i sokólskim.  Uczelnia pozyskała grant z programu Polska Cyfrowa na "rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów klas 1-3 szkół powiatów białostockiego i sokólskiego". Projekt będzie realizowany przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej do końca 2019 roku. Wartość projektu to ponad 1 milion zł. 
Głównym celem działań PB jest wprowadzenie nauki programowania (w formie zajęć pozalekcyjnych, a w dalszej perspektywie w ramach kształcenia zintegrowanego) do klas 1-3 szkół podstawowych w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich powiatu białostockiego i sokólskiego. W ramach prowadzonych zajęć nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej mogą zdobyć umiejętności niezbędne do nauczania programowania. 140 nauczycieli i 10 pracowników bibliotek otrzyma narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć, dzięki którym dzieci mogą już od początku swojej edukacji rozwijać umiejętności związane z obsługą komputera, tabletu, robota edukacyjnego.
- Wsparcie merytoryczne nie zakończy się wraz z końcem szkolenia, gdyż projekt przewiduje stworzenie forum wymiany wiedzy i doświadczeń, by nauczyciele mogli rozwijać zdobyte umiejętności. Chcemy też przekonać nauczycieli i dyrektorów  szkół do kontynuowania nauczania programowania, także po zakończeniu projektu - mówi Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. nzw.
- Szkolenie ma za zadanie nie tylko nauczyć, ale również zachęcić do dalszego poszukiwania nowoczesnych metod nauczania programowania w przyszłości. Zwracamy uwagę, jak istotna z punktu widzenia przyszłego rozwoju dziecka jest nauka myślenia algorytmicznego, wnioskowania, rozwiązywania problemów i wykorzystywania komputera w podejmowaniu decyzji - dodaje Prodziekan ds. Promocji i Współpracy Wydziału Informatyki PB dr hab. Dorota Mozyrska.  
Konferencja "Pozwólmy dzieciom myśleć - matematyka i programowanie od podstaw"
14 czerwca 2018 r., w godz. 14:00-16:30, Aula 12 B
Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A, Białystok

 
•    14:00-14:10 otwarcie konferencji
•    14:10-15:00 "Inne drogi w edukacji i tradycyjna szkoła" - Ewa Radanowicz, dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Radowie Małym, doradca, trener, coach. Szkoła w Radowie Małym to publiczna szkoła wiejska. O jej wyjątkowości stanowią praca i zaangażowanie zespołu nauczycieli entuzjastów, którzy poszukują nowych, ciekawszych pomysłów na edukację oraz wdrażają je w swojej szkole.
•    15:00-15:45 "Po co w szkole kodowanie?" - Joanna Bagińska, trener Stowarzyszenia Mistrzowie Kodowania
•    15:45-16:15 kawa i rozmowy moderowane przy stoliku
•    16:15 rozdanie certyfikatów ukończenia szkolenia w ramach projektu "Programowanie od podstaw - rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów klas 1-3 szkół powiatów białostockiego i sokólskiego"  
Organizatorzy: Wydział Informatyki Politechnika Białostocka, Oddział Podlaski Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Polskie Towarzystwo Matematyczne Oddział Białostocki - w ramach Podlaskich Dni Matematyki 2018.
facebook