Dodana: 21 kwiecień 2020 11:39

Zmodyfikowana: 21 kwiecień 2020 11:39

Inwestycja w naukę zawodu w czasach koronawirusa. Unijny projekt jest realizowany

Zakończyła się przebudowa bazy dydaktycznej w ramach unijnego projektu „Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji”. W szkole powstał też nowy kierunek nauczania zawodu, pod patronatem firmy KAN - zajęcia odbywają się obecnie w ramach e-learningu.

Ilustracja do artykułu klasa patronacka1.jpg

Zakończone w ramach projektu prace budowlane w placówce objęły przede wszystkim gruntowną przebudowę pomieszczeń wewnątrz obiektu i docieplenie szkolnego budynku warsztatowo-dydaktycznego, wykonanie nowych chodników i rampy wjazdowej do jednego z pomieszczeń warsztatowych oraz budowę i przebudowę instalacji. W ramach inwestycji powstały też, dostosowane do potrzeb dydaktycznych pracownie, które w najbliższym czasie zostaną wyposażone w pomoce naukowe i nowoczesny sprzęt, do produkcji elementów z tworzyw sztucznych. Postępowania przetargowe są w trakcie realizacji.

Zajęcia praktyczne i e-learning

Nowy kierunek „Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych” powstał przy wsparciu Miasta Białystok, jako odpowiedź na zapotrzebowanie pracodawców, borykających się z brakiem fachowców w tym zawodzie. Patronat nad nowopowstałą klasą objęła spółka KAN - białostocki producent instalacji wodnych i grzewczych. Klasa funkcjonuje od września w Branżowej Szkole I st. nr 9, wchodzącej w skład ZSZ nr 2. Przez pierwszy rok uczniowie nowego kierunku zgłębiają w szkole podstawy teoretyczne zawodu. Ich uzupełnieniem są praktyczne zajęcia w firmie KAN, które ruszyły w lutym br. – na kilka tygodni przed zamknięciem szkół z powodu koronawirusa. Uczniowie byli pod wrażeniem parku maszynowego, innowacyjnych technologii i warunków pracy na hali KAN. Możliwość poznawania zawodu od strony praktycznej okazała się ogromnym atutem edukacji, w systemie dualnym (łączącym zajęcia praktyczne i teoretyczne). Uczniowie poznawali m.in. podstawowe rodzaje materiałów, technologie produkcji wyrobów, typy oraz rodzaje maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych i ich budowę,  

- Możliwość uczenia się zawodu na produkcji ostatecznie przekonała mnie do tego kierunku – mówi Bartłomiej Stefanowicz, uczeń klasy patronackiej. – Dotychczas nauczyłem się jak działa maszyna do produkcji rur, jak można ją naprawić, skąd bierze się surowiec do produkcji. Uczymy się używać narzędzi pomiarowych, czytać dane. Lubię atmosferę, która panuje w trakcie zajęć, jeśli mamy pytania – każdy chętnie udziela nam odpowiedzi. Zdecydowanie polecę tą klasę młodszym kolegom.

Zajęcie praktyczne w KAN będą kontynuowane po zakończeniu przerwy, spowodowanej koronawirusem. Tymczasem uczniowie uczą się teorii w ramach zajęć on-line. Zdaniem prowadzącego zajęcia, Wiesława Kalinowskiego, kierownika kształcenia praktycznego w ZSZ nr 2, taki zdalny system nauki, choć niełatwy, zdaje egzamin.

- Realizujemy program zgodnie z planem, choć przygotowanie do zajęć on-line zajmuje o wiele więcej czasu, bo to przecież nie tylko lekcje – ale też zadania, ćwiczenia i pokazy on-line – mówi Wiesław Kalinowski. - W e-learningu wykorzystujemy platformę Moodle i e-dziennik; za ich pośrednictwem wysyłamy uczniom materiały realizowane w ramach bieżącej jednostki modułowej, a pracę indywidualną uczeń wykonuje on-line z nauczycielem prowadzącym. Dotyczy to zarówno zajęć ogólnokształcących, jak i zawodowych.

Gwarancja miejsc pracy i wysokie stypendia

Program nauczania uwzględnia wymagania pracodawcy i jest zgodny z nową podstawą programową dla tego zawodu.

- Priorytetowe w tym programie jest zapotrzebowanie przedsiębiorców, bo to oni będą przyszłymi pracodawcami tych uczniów – dodaje Wiesław Kalinowski. – Dlatego tak ważne są, ujęte w programie w formie kształcenia dualnego, zajęcia w zakładzie pracy – konkretnie w firmie KAN, z wykorzystaniem jej parku maszynowego i prowadzone przez przedstawicieli firmy. Dzięki takim zajęciom praktycznym, a także przewidzianym w programie - praktykom wakacyjnym, uczniowie bezproblemowo odnajdą się w przyszłości w nowym miejscu pracy.

Uczniowie mogą też liczyć m.in. na bardzo atrakcyjny system stypendialny, zaproponowany i realizowany przez KAN.

Absolwenci klasy, po trzyletnim okresie nauki, mają zapewnione miejsca pracy.

Absolwenci profilu mogą kontynuować edukację w 2-letniej branżowej szkole II stopnia, podnosząc swe kwalifikacje do poziomu technikum i dalsze wykształcenie wyższe na studiach technicznych.

 

Projekt „Zespół Szkół Zawodowych nr 2 – Szkoła inteligentnych specjalizacji”, jest realizowany przez Miasto Białystok. Jego całkowita wartość wynosi ponad 3 mln 175 tys. zł, w tym ponad 2 mln 698 tys. zł (85 proc.) to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Realizacja projektu ma zapewnić rozwój szkolnictwa zawodowego w mieście i Białostockim Obszarze Funkcjonalnym, poprzez. podniesienie poziom kształcenia i stworzenia młodym ludziom komfortowych warunków do zdobywania zawodu

 

facebook