Dodana: 23 listopad 2016 12:06

Zmodyfikowana: 23 listopad 2016 12:06

Białostocki Test Informatyków na Politechnice Białostockiej

Już 30 listopada startuje IV edycja Białostockiego Testu Informatyków! Wydarzenie organizowane jest przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej. W tym roku na uczestników czeka kilka zmian, warto więc zapoznać się ze szczegółami wydarzenia.

Ilustracja do artykułu CNK-PB-web.jpg

W konkursie mogą wziąć udział studenci podlaskich uczelni oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Test jest przeprowadzany w trzech kategoriach: studenckiej, uczniowskiej oraz tematycznej. W tej ostatniej mogą wziąć udział wszyscy uczestnicy, zarówno studenci, jak i uczniowie. Zadania podzielone są na 10 kategorii tematycznych, czyli 10 quizów: algorytmika, projektowanie obiektowe, bazy danych, znajomość języka Java, znajomość języka C#, znajomość języka C++, znajomość języka Python, technologie mobilne, technologie webowe, analiza danych. Więcej informacji na temat quizu dostępnych jest na stronie bti.pb.edu.pl/index.php/organizacja-testu.html.

Nagrody

Wśród studentów zostaną wybrane 3 osoby z największą liczbą punktów  –  liczy się wynik sumaryczny ze wszystkich dziesięciu quizów. Trójka laureatów otrzyma nagrody finansowe: 2500 zł, 1500 zł, 1000 zł. Spośród uczniów jury wybierze 3 osoby z największą liczbą punktów – w tym przypadku również liczy się wynik sumaryczny ze wszystkich dziesięciu quizów. Osoba z największą liczbą punktów otrzyma tytuł laureata BTI upoważniający do podjęcia studiów na Wydziale Informatyki PB z pominięciem konkursu świadectw. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają wyróżnienia i drobne nagrody rzeczowe. Zostaną również wybrane po 3 osoby z całego grona uczestników wydarzenia, które zdobyły największą liczbę punktów w poszczególnych kategoriach tematycznych. Nagroda za zdobycie pierwszego miejsca w kategorii tematycznej to 500 zł, a za drugie i trzecie miejsce – wyróżnienia i drobne nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy BTI otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w konkursie i wynik otrzymany w poszczególnych kategoriach tematycznych.

Wsparcie młodych talentów

– Jednym ze współczesnych wymogów edukacji akademickiej jest ścisła współpraca uczelni wyższej z przedsiębiorcami i firmami działającymi w regionie. Przynosi to obopólne zyski. Firmy pozyskują wyspecjalizowaną, dobrze wykształconą młodą kadrę, która zna wymagania i potrzeby rynku zanim jeszcze podejmie pełnoetatową pracę zawodową. My jako Wydział możemy zaoferować treści programowe, które są zgodne ze współczesnymi trendami i kierunkami rozwoju nowoczesnych technologii. Natomiast studenci mają zapewnione miejsca pracy po ukończeniu studiów, a często w przypadku informatyków, również w trakcie – mówi dr hab. inż. Marek Krętowski, prof. PB, Dziekan Wydziału Informatyki.

BTI to rzeczywiście jedna z niewielu okazji, by w jednym miejscu spotkać przedstawicieli najlepszych firm z branży IT mających swoje biura w Białymstoku. W organizację całego wydarzenia zaangażowało się wiele przedsiębiorstw z rodzimego rynku. Firmy zaprezentują się na stoiskach informacyjnych w godzinach 10:00-14:30. Miejsce spotkania to hol na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej przed Aulą B. Firmy, które zaangażowały się w organizację wydarzenia to: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, BitCraft, CFT Polska, Computaris Polska, Grape Up, iAlbatros Group, Intive, QBurst Poland, SoftwareHut, OwnedOutcomes, Transition Technologies, X-Code, ZETO. – Dobrze, że w naszym regionie powstaje coraz więcej inicjatyw wspierających młode talenty informatyczne, ponieważ jest duże zapotrzebowanie na pracowników w branży IT. Takie konkursy pozwalają wyłonić osoby, które wykazują zaangażowanie – mówi Robert Strzelecki, prezes firmy SoftwareHut.

– Wymiernym efektem współpracy Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej z przedsiębiorcami jest Białostocki Test Informatyków. Wspólnie z liderami rynku IT organizujemy konkurs wiedzy informatycznej, który weryfikuje umiejętności naszych wychowanków, ale też ich motywuje do dalszej pracy. Studenci bardzo sobie chwalą taką formę nauki i rozwoju. Do rywalizacji zapraszamy studentów wszystkich uczelni naszego regionu, a także uczniów – pasjonatów informatyki, którzy mogą powalczyć o indeks naszego Wydziału! – mówi Dziekan Wydziału Informatyki.

Podczas wydarzenia odbędzie się także wykład przygotowany przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku, który poprowadzi adwokat Dorota Tumkiewicz. W czasie prelekcji będzie można dowiedzieć się wiele na temat kwestii prawnych związanych z branżą IT.

facebook