Dodana: 19 październik 2020 11:51

Zmodyfikowana: 19 październik 2020 12:29

Bezpłatne badania dla mężczyzn na UMB

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (UMB) zaprasza mężczyzn z podejrzeniem wznowy raka prostaty i oferuje bezpłatne, nowoczesne badania. Uczelnia prowadzi nowy projekt naukowy dla osób chorych na raka gruczołu krokowego (RGK) przy użyciu innowacyjnego radioznacznika 18F-PSMA. W ramach projektu pacjenci mają bezpłatny dostęp do wysoce innowacyjnych i niedostępnych na rynku badań PET/MR całego ciała.

Na grafice widoczne logo Bioskaner inteligentna diagnostyka obrazowa

Dzięki wykonaniu nowoczesnego hybrydowego badania PET/MRI z 18F-PSMA i mpMRI* umożliwiono wykrycie nawrotu choroby u pacjentów z RGK już na bardzo wczesnym etapie, nawet przy bardzo niskim poziomie PSA (poniżej 0,2 ng/ml), a to oznacza szansę na szybsze podjęcie dalszego leczenia co ma kluczowe znaczenie dla stanu zdrowia i jakości życia pacjentów.

Rekrutacja pacjentów do badania wciąż trwa, a pacjenci otrzymują te wysoce innowacyjne badanie całkowicie bezpłatnie. Komercyjna cena wykonania badania PET/MR to 6 500 PLN. Więcej informacji na stronie internetowej wykonawcy badań, pracowni BioSkaner

Rak gruczołu krokowego (RGK) jest jednym z najczęstszych, drugim co do częstości występowania u mężczyzn, nowotworów złośliwych na Świecie (po raku płuca). Dotyczy przede wszystkim chorych po 50 roku życia (85 proc.). Dzięki regularnemu oznaczaniu poziomu PSA coraz częściej możliwe jest wykrycie zmian we względnie wczesnym stadium zaawansowania umożliwiające leczenie radykalne.

Jednocześnie 27-53 proc. pacjentów po przeprowadzonym leczeniu radykalnym (radioterapii radykalnej lub usunięciu prostaty) rozwija wznowę, która wykrywana jest na postawie wzrostu stężenia PSA w surowicy i określana jest mianem wznowy biochemicznej.

Technika symultanicznego PET/MRI z F-PSMA jest metodą diagnostyki obrazowej umożliwiającą jednoczasowe wykonanie badania PET (Pozytonowa Emisyjnna Tomografia) oraz MRI całego ciała z mpMRI (multiparametryczny rezonans magnetyczny) miednicy mniejszej, co dodatkowo zwiększa jego czułość i swoistość, zwłaszcza w ocenie wznowy miejscowej.

źródło/fot.: Rzecznik UMB

oprac. Cezary Rutkowski

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook