Dodana: 29 styczeń 2020 14:03

Zmodyfikowana: 29 styczeń 2020 14:03

12 naukowców z UwB wybranych na członków Komitetów Naukowych PAN

12 pracowników Uniwersytetu w Białymstoku zasiądzie w nowo wybranych Komitetach Naukowych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020-2023. Członkostwo w komitetach jest potwierdzeniem prestiżu w środowisku naukowym, ponieważ wyboru dokonują przedstawiciele uczelni i instytutów badawczych z całego kraju.

Ilustracja do artykułu siedziba rektoratu UwB.jpg

UwB najliczniej będzie reprezentowane w Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Wybrani do niego zostali prof. dr hab. Marek Konopczyński, prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz oraz prof. dr hab. Mirosław Sobecki. Po jednym reprezentancie uczelnia będzie miała w Komitecie Nauk Historycznych, do którego wybrana została prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel oraz w Komitecie Nauk o Literaturze, w którym zasiądzie prof. dr hab. Jarosław Mariusz Ławski. Podobnie w Komitecie Nauk Prawnych - do niego wybrany został dr hab. Andrzej Sakowicz oraz Komitecie Statystyki i Ekonometrii – jego członkinią będzie dr hab. Ewa Roszkowska.

Uniwersytet w Białymstoku będzie miał swoich przedstawicieli także w komitetach związanych z naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Prof. dr hab. Jan R. E. Taylor został wybrany w skład Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej, zaś prof. dr hab. Mirosława Kupryjanowicz zasiądzie w Komitecie Badań Czwartorzędu. Prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz wybrana została do Komitetu Chemii Analitycznej. Wśród członków Komitetu Astronomii znalazł się dr hab. Marek Nikołajuk, natomiast w Komitecie Fizyki PAN zasiądzie prof. dr hab. Andrzej Maziewski.

Jak można przeczytać na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk, Komitety Naukowe pełnią funkcje ciał doradczych i opiniodawczych. M.in. opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej i opiniują akty normatywne dotyczące nauki i kształcenia. Zajmują się także upowszechnianiem wyników badań oraz wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin.

Informacje o wynikach wyborów - link do strony.

 
źródło: UwB

facebook