Dodana: 5 grudzień 2013 10:08

Zmodyfikowana: 25 styczeń 2016 12:40

12. edycja

Rusza kolejna, 12. już edycja Przeglądu Małych Form Teatralnych „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”. W nieco zmienionej formie, przy udziale nowych współorganizatorów i w towarzystwie, bogatej w zdarzenia, oferty edukacyjno-wychowawczej. 

Z nowym zapałem i energią zainaugurujemy Przegląd już w styczniu 2014 r. konferencją, która odbędzie się w Białymstoku, Łomży i Suwałkach w siedzibie naszych współorganizatorów, czyli ośrodków doskonalenia nauczycieli.

Na Wasze zgłoszenia będziemy czekać do końca marca.

Natomiast w drugim kwartale 2014 r. zostaną przeprowadzone eliminacje strefowe w rejonach: białostockim, łomżyńskim oraz suwalskim.

Uroczysta gala z udziałem finalistów odbędzie się na przełomie maja i czerwca 2014 r.

Szczegółowy harmonogram Przeglądu będzie rokrocznie przez nas opracowywany oraz umieszczany na stronie Wrót Podlasia oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku i Suwałkach oraz Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.

Prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminem i możliwie najczęstsze zaglądanie na nasze strony internetowe. Już wkrótce informacje o styczniowej konferencji i terminie zgłoszeń!

Więcej:
Urszula Wasyluk-Żukowska | 85 66 54 536
urszula.zukowska@wrotapodlasia.pl | osobiście w urzędzie:

Referat Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
III piętro, pokój 324

Patroni medialni:

facebook