Dodana: 22 styczeń 2016 14:06

Zmodyfikowana: 25 styczeń 2016 10:44

Dramat i tragedię pozostaw teatrowi

Przegląd Małych Form Teatralnych pod hasłem „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi” jest realizowany od 2002 r. Na mocy uchwały, Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o przejęciu przedsięwzięcia, koordynowanego w latach ubiegłych przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, a następnie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Stworzono możliwość przeglądu i promocji najciekawszych form teatralnych, które ze względu na swe walory profilaktyczno-wychowawcze zapisały się na trwałe w kanonie imprez kulturalnych województwa podlaskiego.

Mimo upływu czasu, ta forma aktywności artystycznej, wychowawczej i profilaktycznej, znajduje duże grono sympatyków wśród dyrektorów gimnazjów, nauczycieli różnych specjalności oraz uczniów.

Dlatego wzorem lat ubiegłych, zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w naszym przedsięwzięciu.

Wszystkie informacje dotyczące aktualnej i wcześniejszych edycji znajdują się w zakładce Dramat i tragedię pozostaw teatrowi.

Więcej:
Urszula Wasyluk-Żukowska | 85 66 54 536
urszula.zukowska@wrotapodlasia.pl | osobiście w urzędzie:

Referat Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
III piętro, pokój 324

facebook