Dodana: 20 listopad 2003 14:52

Zmodyfikowana: 20 listopad 2003 14:52

Cyfrowy Urząd

Cyfrowy Urząd docelowo będzie miejscem świadczenia usług publicznych przez administrację samorządową, później także rządową. Osiągnięcie pełnej implementacji usług Cyfrowego Urzędu na platformę elektroniczną ogranicza jeszcze dziś brak możliwości korzystania z podpisu elektronicznego, a także kwestia regulowania opłat urzędowych.

Samorząd wojewódzki wraz z 12 samorządowymi jednostkami  terytorialnymi na Podlasiu realizuje  pilotażowy program, którego celem jest „przełożenie” usług publicznych na formę elektroniczną. Program ten pozwoli na wdrożenie w  praktyce funkcji jakie będą w przyszłości udziałem Cyfrowego Urzędu.

Obecnie w ramach Cyfrowego Urzędu można uzyskać pełną informację o tym, jakie sprawy załatwia Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego -  gdzie i do kogo należy się zwrócić, jakie dokumenty są wymagane. Zamieszczone tu druki formularzy i wniosków po pobraniu i wypełnieniu można odesłać drogą tradycyjną, a już w niedalekiej przyszłości także elektroniczną do odpowiedniej komórki Urzędu Marszałkowskiego (dotyczy to szczególnie spraw nie wymagających podpisu elektronicznego i pobrania opłat).

Jesteśmy przekonani, że stałe dostosowywanie regulacji prawnych oraz pozytywne wyniki prac pilotażowych będą szansą na rozszerzenie zakresu i zasięgu świadczenia publicznych usług elektronicznych za pośrednictwem Cyfrowego Urzędu w naszym regionie.

facebook