Dodana: 21 maj 2018 11:28

Zmodyfikowana: 21 maj 2018 12:26

Wizyta studyjna delegacji Białorusi w Podlaskiem

W poniedziałek, 21 maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło się spotkanie z 33 osobową delegacją z Białorusi, która przyjechała do województwa podlaskiego w ramach wizyty studyjnej organizowanej przez biuro w Mińsku (Białoruś) Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Tematem wiodącym trwającej tydzień (20-26 maja 2018 r.) wizyty studyjnej jest „Rozwój terytorialny, zarządzanie projektami i planowanie w oparciu o udział społeczeństwa w UE: najlepsze doświadczenia Polski”, który realizowany jest w ramach programu finansowanego przez UE – „Wsparcie rozwoju lokalnego w Republice Białorusi”.

Ilustracja do artykułu IMG_7837.JPG

Bogdan Dyjuk, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego na spotkaniu z delegacją białoruską przybliżył strukturę administracji publicznej w Polsce oraz rolę i zakres działania administracji samorządowej w kontekście województwa podlaskiego. Podczas spotkania wystąpili również dyrektorzy Urzędu Marszałkowskiego: Elżbieta Filipowicz – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Beata Wiśniewską, z-cą Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Spotkanie zakończyło się prezentacją Marcina Pogorzelskiego z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

W kolejnych dniach pobytu w województwie podlaskim, uczestnicy wizyty studyjnej zapoznają się z najlepszymi praktykami i rozwiązaniami wypracowanymi w ramach współpracy władz samorządowych, organizacji pozarządowych i biznesu na rzecz lokalnych społeczności. Spotkania odbędą się m.in. z Mirosławem Lechem Wójtem Gminy Korycin i Przewodniczącym Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Czesławem Kiejko, Wójtem Gminy Janów, Michałem Matyskielem, Burmistrzem Suchowoli, Wojciechem Walulikiem, Burmistrzem Augustowa, Radosławem Dobrowolskim, Burmistrzem Supraśla. Ponadto goście z Białorusi odwiedzą „Ziołowy Zakątek” w Korycinach, przedsiębiorców serów w Korycinie oraz firmę „Samo Jabłko”.

facebook