Dodana: 13 luty 2019 14:35

Zmodyfikowana: 13 luty 2019 14:35

Śniadanie z konsulami honorowymi

O współpracy z samorządem województwa, wzmocnieniu kontaktów i poszukiwaniu partnerów oraz potrzebie promocji regionu w państwach, które reprezentują - mówili dziś (13 lutego br.) konsulowie honorowi zaproszeni do urzędu marszałkowskiego przez wicemarszałka Stanisława Derehajło.

Ilustracja do artykułu Spotkanie z konsulami honorowymi-08.jpg

- Dzięki waszym kontaktom i możliwościom jesteście naturalnymi partnerami dla zarządu województwa – wyjaśniał powody spotkania wicemarszałek Derehajło. – Jesteście nie tylko konsulami honorowymi krajów, które reprezentujecie, ale przede wszystkim ambasadorami Podlasia.

W  Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego po raz pierwszy odbyło się spotkanie wszystkich działających na terenie regionu konsuli honorowych. Mamy ich ośmiu, co daje nam czwarte miejsce w kraju pod względem liczby  tych dyplomatów w województwie. Zajmujemy je ex æquo z Wrocławiem. Są to (w kolejności alfabetycznej):

  1. Adam Byglewski - Konsul HonorowyWielkiego Księstwa Luksemburga w Białymstoku;
  2. Witold Karczewski  - Konsul Honorowy Republiki Bułgarii w Białymstoku;
  3. Janusz Kazberuk - Konsul Honorowy Republiki Malty w Białymstoku;
  4. Stanisław Łuniewski - Konsul HonorowyBośni i Hercegowiny  w Białymstoku;
  5. Ewa Moroz-Ustymowicz - Konsul Honorowa Republiki Rumunii w Białymstoku;
  6. Andrzej Parafiniuk - Konsul Honorowy Finlandii w Białymstoku;
  7. Wojciech Strzałkowski - Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Białymstoku;
  8. Iwona Wrońska- Konsul Honorowa Republiki Estońskiej w Białymstoku. 

Wszyscy obecni na spotkaniu zgodnie stwierdzili, że Podlaskie jest rozpoznawalne w Europie, wciąż jednak jego potencjał nie jest wystarczająco wykorzystany. Warto nadal pracować zarówno nad wzmocnieniem promocji kulturalnej i naukowej regionu poprzez uczestnictwo w wymianie artystycznej, udział w festiwalach, wspólnych projektach naukowych, przedsięwzięciach kulturalnych. Niezbędna jest również promocja gospodarcza.

- Tu jednak liczę przede wszystkim na Was jako konsulów, ale przy okazji także przedsiębiorców - namawiał do aktywności wicemarszałek Derehajło. -  Chciałbym się od Was dowiedzieć, które kierunki naszej współpracy byłyby dla Was najbardziej interesujące.

 W najbliższych tygodniach planowane są wizyty nowych ambasadorów krajów, które w Podlaskiem mają swoją reprezentację w osobach konsuli honorowych. Zaplanowane są także uroczystości – również w Podlaskiem - związane z obchodami 100-lecia stosunków dyplomatycznych między Polską a poszczególnymi krajami.

art

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook