Dodana: 23 luty 2018 13:47

Zmodyfikowana: 23 luty 2018 13:47

Podlaskie na dyplomatycznym otwarciu roku 2018

W czwartek, 18 stycznia br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2018. W uroczystym, noworocznym spotkaniu z ambasadorami akredytowanymi w Polsce udział wzięli m.in. Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz i szef resortu energetycznego minister Krzysztof Tchórzewski. Województwo podlaskie reprezentowali marszałek Jerzy Leszczyński, oraz członkowie zarządu Bogdan Dyjuk i Stefan Krajewski. Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2018 było okazją do zaprezentowania oferty turystycznej i gospodarczej naszego regionu

Ilustracja do artykułu IMG_9712.JPG

- Województwo Podlaskie to przede wszystkim aktywna gospodarka. Aktywna w wielu obszarach i aspektach. Nasz region jest miejscem, w którym oprócz pięknej przyrody można podziwiać wysokie technologie i nowoczesne, dynamiczne firmy. Myślę, że nasza myśl technologiczna czerpie bardzo dużo energii z przyrody. Nastawieni jesteśmy na dynamizm i ekspansję, ale przy tym dbamy o nasze dziedzictwo i czystość natury. Mozaika przyrody, gospodarki i kultury wielu narodów, sprawiają, że jesteśmy jednym z najciekawszych polskich województw.

Jerzy Leszczyński przypomniał, że podlaskie to zagłębie mleczarstwa

- Dwadzieścia procent polskiego mleka pochodzi z województwa podlaskiego. Nowoczesne gospodarstwa mleczarskie i największa w Polsce koncentracja hodowli bydła mlecznego to podstawa rolnictwa.  Mlekovita, Mlekpol czy Piątnica to spółdzielnie i firmy mleczarskie dobrze znane w całej Polsce, ale też poza jej granicami. Nasze mleczarnie eksportują swoje wyroby do 144 krajów na wszystkich kontynentach: w Europie, Azji, Afryce, Australii oraz obu Amerykach: Północnej i Południowej (do 28 państw Unii Europejskiej i 116 poza UE). Dzięki temu od lat nasz region jest największym polskim eksporterem produktów mleczarskich. Co czwarta szklanka mleka i co trzecia kostka masła spożywanego w Polsce została  wyprodukowana w naszym regionie. Podlaskie posiada  obecnie około 30 procentowy udział w krajowej produkcji mleka masła, serów i twarogów. Jesteśmy jednym z największych eksporterów ryb, głównie łososia dzięki firmie Suempol z Bielska Podlaskiego.  

Marszałek podkreślił, że równie wysoko jak rolnictwo  rozwijają się firmy z branży metalowej, produkujące osprzęt dla przemysłu i maszyny rolnicze. Pronar, Promotech, KAN, MetalFach,  Samasz i Malow to jedni z liderów branży metalowej, jedne z największych firm w Europie. Na naszym terenie działa 11 klastrów. Wśród nich należy wymienić największe - Wschodni Klaster Budowlany, Klaster Obróbki  Metali czy Klaster Informatyczny InfoTech.

- Podlaska branża informatyczna zatrudnia ponad 4000 programistów. Nasi przedsiębiorcy posiadają swoje oddziały w USA-w Dolinie Krzemowej, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Danii i w Niemczech. Łaziki marsjańskie budowane przez studentów Politechniki Białostockiej zajmują czołowe miejsca  w amerykańskich konkursach. Mamy w regionie doskonałych specjalistów z branży informatycznej, robotyki, automatyki, medycyny i budownictwa. Naturalnym zapleczem dla młodych zdolnych przedsiębiorców są działające w Białymstoku i w Suwałkach parki naukowo-technologiczne oraz działające w wojewódzkim specjalne strefy ekonomiczne- Suwalska i Tarnobrzeska. Przedsiębiorcy lokujący swe inwestycje na terenie stref mogą korzystać z pomocy publicznej udzielanej w formie zwolnień z podatku dochodowego od 50 do 70% kosztów inwestycji lub kosztów utworzenia miejsc pracy.

Warto dodać, że pomimo braku dostępu do morza, Podlaskie to prężnie działający przemysł szkutniczy, którego produkty od wielu lat cieszą się światową renomą.

- Jesteśmy jednym z liderów w produkcji luksusowych  łodzi i jachtów w Europie.  Na północy naszego regionu, w okolicach Augustowa działa obecnie około 30 stoczni i firm jachtowych, które ciągle zwiększają zatrudnienie i wielkość produkcji. Produkowane na Podlasiu jachty i łodzie są eksportowane do wielu krajów świata, w tym Stanów Zjednoczonych i krajów arabskich – mówił Jerzy Leszczyński

Marszałek przypomniał że eksport i dostawy wewnątrzwspólnotowe stanowią 25%  naszego regionalnego PKB. Na liście krajów, do których eksportujemy są-pośród wielu innych - Niemcy, Litwa, Wielka Brytania, Holandia, Białoruś, Rosja, Republika Czeska, Norwegia  oraz  Chiny. Mówiąc o tych ostatnich chciałbym przypomnieć,  że przez nasz region przebiega jedno z odgałęzień Nowego Jedwabnego Szlaku.

- Mówiąc o Wschodzie, chciałbym  podkreślić, ze od lat budujemy dobrosąsiedzkie stosunki z przygranicznymi regionami Litwy i Białorusi. Z olbrzymim zadowoleniem należy odnotować wprowadzone przez Białoruś możliwości ruchu bezwizowego obejmujące Grodno i Brześć.   

Poruszając kwestie transportowe, Jerzy Leszczyński podkreślił, że znikła już większość ograniczeń komunikacyjnych.

- Nasz region jest doskonale skomunikowany z Warszawą, przez nasze  województwa przebiegają trzy ważne szlaki komunikacyjne: kolejowy-  Rail Baltika oraz drogowe- Via Baltika i ciągle rozwijana Via Carpatia, która łączy nas zarówno z krajami skandynawskimi, korytarzem arktycznym,  jak z i Morzem Czarnym.  Najkrótsza droga z Warszawy do Moskwy prowadzi przez Białystok. Województwo Podlaskie przeznaczyło w ostatnich latach  1 mld zł na budowę dróg wojewódzkich łączących się z  Via Carpatią. Stanowimy strategiczną lokalizacją dla terminali przeładunkowych obsługujących transport towarów w osi północ-  południe jak i Europa - Azja. Nasze gminy dysponują ponad tysiącem hektarów terenów inwestycyjnych.Jako miejsce swojej inwestycji nasz region wybrała szwedzka  IKEA, która zbudowała swoją fabrykę na południu województwa. To jedna z największych inwestycji zagranicznych zrealizowanych w Polsce w ostatnich latach, warta ponad 140 mln euro. Rozwijając nasz region nie możemy pomijać naszego miejsca na mapie- jesteśmy naturalnym miejscem do rozwoju kontaktów z krajami takimi jak Rosja, czy kraje Azji Środkowej. Pożądane jest większe otwarcie na wymianę handlową ze strony naszego największego wschodniego sąsiada, ale wierzę, że w perspektywie kilku lat powrócimy do dawnego poziomu wymiany gospodarczej z Rosją.Nasze województwo to nie tylko „Brama Na Wschód”, ale również „Brama na Zachód”- jesteśmy otwarci na współpracę międzynarodową  ze wszystkimi, którzy widzą szansę w rozwijaniu swoich przedsięwzięć gospodarczych we współpracy z firmami z naszego regionu.

Marszałek podkreślił, że władze regionu są otwarte różne inicjatywy biznesowe.
- Zapraszam do odwiedzania województwa podlaskiego. Nie tylko, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza w miejscu określanym Zielonymi Płucami Europy, ale także po to, aby zobaczyć na własne oczy, jak bardzo rozwinął się  przemysł naszego regionu. Najbliższą okazją będzie organizowana w Białymstoku piąta edycja Wschodniego Kongresu Gospodarczego (w dniach 26-27 września 2018), na którą już teraz serdecznie Państwa  zapraszam.

O tym co udało się osiągnąć w krajowej gospodarce i o planach na następne lata informowała minister Jadwiga Emilewicz.
-  Osiągnęliśmy znakomite wskaźniki gospodarcze – 4,5 % PKB na koniec ubiegłego roku i wzrost w handlu zagranicznym o12 proc. To najlepszy dowód, że tworzymy znakomite warunki dla zagranicznych inwestorów, dlatego kolejne duże firmy są zainteresowane tym aby tutaj w Polsce rozwijać swoją działalność.

Szefowa Ministerstwa Rozwoju zaznaczyła, że ostatnio przeprowadzone badania przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu wskazują na to, że ponad 90% inwestorów, którzy dzisiaj są na polskim rynku dobrze oceniają nasz rynek i chcą rozwijać swój biznes na terenie naszego kraju.

Jako priorytety na przyszły rok Jadwiga Emilewicz wymieniła dalsze prace nad konstytucją dla biznesu

- Chcemy zrealizować tę dobrą współpracę miedzy administracją a przedsiębiorcą. Konstytucja dla biznesu te relacje układa na owo, a administracja będzie realnym partnerem dla przedsiębiorcy.

 

DOR to wydarzenie, które ma na celu m.in.  prezentowanie polskich marek  ambasadorom akredytowanym w Polsce i, jednocześnie pokazanie możliwości jakie placówki dyplomatyczne odgrywają dla rozwoju firm i ekspansji gospodarczej kraju. Organizatorem Dyplomatycznego Otwarcia Roku jest Krajowa Izba Gospodarcza, która od wielu lat współpracuje z korpusem dyplomatycznym, pomagając w realizacji działań związanych z promocją gospodarczą na rynkach zagranicznych. Spotkania dyplomatów akredytowanych w Polsce z przedstawicielami biznesu, samorządu i służby publicznej jest okazją do wymiany informacji ekonomicznych, nawiązania relacji gospodarczych i kontaktów biznesowych.

 

ak

 

 

facebook