Dodana: 16 maj 2018 14:52

Zmodyfikowana: 18 maj 2018 09:28

Marszałek Jerzy Leszczyński na obradach Zgromadzenia Ogólnego Komisji Morza Bałtyckiego CPMR

Obrady rozpoczęły się 15 maja, a zakończą 17 maja w Oulu w Finlandii. Program posiedzenia obejmuje sprawozdania Przewodniczących poszczególnych grup roboczych Komisji Morza Bałtyckiego z działalności w roku 2017/2018, a także raport finansowy. Poruszone zostaną kwestie związane z przyszłym rokiem rozliczeniowym, wysokością składek członkowskich oraz planem działań na lata 2018-2019. W ramach Zgromadzenia Ogólnego BSC odnowiony zostanie skład Komitetu Wykonawczego, a także przeprowadzone wybory na stanowisko Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących Komisji na kolejną kadencję – lata 2018-2020.

Ilustracja do artykułu fin1.jpg

CPMR to olbrzymia organizacja skupiająca 160 regionów z 25 krajów, na terenie których mieszka ok. 200 mln osób (zarówno należących jak i nie do Unii Europejskiej). Głównym celem działania (w formie think tanków i lobbowania) CPMR jest bardziej zrównoważony rozwój krajów europejskich.

CPMR zostało utworzone w 1973 roku. Działania członków Komisji Morza Bałtyckiego skupiają się głównie na społecznej, ekonomicznej i terytorialnej spójności, polityce i gospodarce morskiej.  

- W czasie prac zastanawialiśmy się jak zwiększyć efektywność działania komisji, lobbing na rzecz interesów regionów. Rozmawiamy o przyszłości Unii Europejskiej i współpracy między regionami – mówi Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Link do śledzenia obrad: https://twitter.com/cpmr_bsc

(opr.mk)

facebook