Dodana: 19 grudzień 2020 11:05

Zmodyfikowana: 22 grudzień 2020 11:11

Wigilia Domu Polski Wschodniej w Brukseli

To wspólne przedstawicielstwo województw: podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego w Unii Europejskiej. Dom Polski Wschodniej (DPW), zrzeszający regiony korzystające z Programu Operacyjnego Polski Wschodniej, współpracuje z instytucjami unijnymi i promuje tę część Polski. W spotkaniu wigilijnym instytucji w formule online wziął udział Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Po lewej stronie zdjęcia marszałek Artur Kosicki. Za nim na czarnym tle fragment loga Województwa Podlaskiego

Marszałek złożył życzenia zdrowych, radosnych świąt uczestnikom spotkania: Arturowi Orzechowskiemu - Ambasadorowi RP w Królestwie Belgii, marszałkom członkowskich województw, członkom zarządów, radnym, pracownikom urzędów marszałkowskich i Domu Polski Wschodniej.

- Padły tu słowa, że łączy nas Program Operacyjny Polski Wschodniej. Myślę, że łączy nas coś więcej - wspólny cel, żebyśmy się jeszcze lepiej rozwijali na tle kraju - zaznaczył marszałek Kosicki odnosząc się do wypowiedzi poprzedników.

Dodał też, że to decydujący moment w zakresie ostatecznego kształtu Programu Operacyjnego Polski Wschodniej podkreślając wagę wspólnego zabiegania o jego jak najkorzystniejszą kopertę finansową.

Coroczne spotkania wigilijne osób związanych z Domem Polski Wschodniej to tradycyjnie okazja do podsumowania działań podjętych w kończącym się roku. Jak wynikało z wypowiedzi jego uczestników, nie był to rok łatwy, a ograniczenia związane z pandemią, przeniosły sporo działań DPW w przestrzeń Internetu. Z podsumowania wypłynął jednak wniosek, że zrzeszenie skutecznie funkcjonowało w trudnych warunkach, wyróżniając wśród delegowanych instytucji samorządowych.

Piątkowe spotkanie to też zmiana regionu koordynującego działania DPW na rzecz województwa lubelskiego.

Dom Polski Wschodniej powstał 2 grudnia 2009 r., kiedy to marszałkowie pięciu województw podpisali porozumienie o utworzeniu wspólnego przedstawicielstwa w Brukseli. Ideą jego powołania było lepsze wykorzystanie wspólnego potencjału rozwojowego tworzących go regionów. Służy on pomocą zarówno samorządom z terenu województw, podmiotom gospodarczym, jak i osobom prywatnym. Działa na wielu płaszczyznach - począwszy od współpracy z instytucjami UE, mającymi swe siedziby w Brukseli, poprzez promocję gospodarczą i turystyczną.

 

Tekst: Małgorzata Sawicka

Fot.: Mateusz Duchnowski; screeny z obrad on-line

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook