Dodana: 15 październik 2019 08:08

Zmodyfikowana: 15 październik 2019 08:08

PAIH Forum Biznesu 2019

Forum Binzesu 2019 Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) było spotkaniem sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) oraz instytucji zangażowanych w rozwój przedsiębiorczości. Wzięli w nim udział przedstawiciele komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, odpowiedzialnych za wspieranie rozwoju gospodarczego regionu i jego promocję. Forum odbyło się w środę, 9 października.

Ilustracja do artykułu PAIH Forum Biznesu 2019  (4).JPG

Dyskusje panelowe i warsztaty zorganizowane przez PAIH w ramach Forum Biznesu stanowiły świetną okazję do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z przedstawicielami administracji rządowej, firm i organizacji biznesowych oraz zagranicznych placówek PAIH-u, pomagającym polskim firmom w ekspansji na zagranicznych rynkach eksportowych.

W specjalnej strefie przeznaczonej dla polskich regionów swoim punktem konsultacyjnym dysponowało także Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej UMWP.Stoisko województwa podlaskiego odwiedziło kilkudziesięciu przedsiębiorców. Część z nich interesowałymożliwości inwestowania w województwie podlaskim. Wiele firm było także zainteresowanych pozyskaniem kontrahentów i dostawców różnych produktów na rzecz zagranicznych partnerów handlowych.

Piotr Szutkiewicz
oprac.aa
fot. Anna Jurgilewicz

facebook