Dodana: 1 luty 2007 08:40

Zmodyfikowana: 1 luty 2007 08:40

50 lat BTF - tłumy w "Arsenale"

17 listopada w Galerii "Arsenał" w Białymstoku odbył się wernisaż wystawy z okazji jubileuszu 50 lecia Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego. Najbardziej zasłużonym wręczono medale.


Na wernisaż w "Arsenale" przybyły prawdziwe tłumy. Fot. Marek Tomaszuk

Podczas otwarcia wicemarszałek Jan Syczewski wręczył medale najbardziej zasłużonym. Brązowe medale  „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymał Zdzisław Rynkiewicz i Marek Dolecki (na zdjęciu poniżej)Odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymali długoletni działacze Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego: Zdanowicz Czesław, Ciepłucha Zbigniew, Kudlewski Andrzej.  Odznaczeni od lat są związani z województwem podlaskim, znacząco przyczynili się do zachowania i upowszechniania kultury regionu podlaskiego. Fot. Marek Tomaszuk


Filip Wiśniewski z cyklu Rhapsody

Kuratorzy: Filip Wiśniewski, Piotr Kędyś

Białostockie Towarzystwo Fotograficzne
Założone 1953 roku. Początkowo działało jako Polskie Towarzystwo Fotograficzne Oddział w Białymstoku, pierwsze spotkanie odbyło się 18 lipca 1953 roku w Sali Teatru Lalek. Pierwszym prezesem został Mieczysław Montey. Innymi ważnymi wówczas postaciami związanymi z Towarzystwem byli m.in. Piotr Sawicki (senior), Edward Modzelewski, Wacław Kossakowski, Edward Biały. W 1961 roku (już pod nazwą Białostockie Towarzystwo Fotograficzne) miała miejsce pierwsza ważna wystawa w gmachu PKO przy Rynku Kościuszki. Prezesem był wówczas Zbigniew Małyszko.


Marcin Harasimowicz

Kolejne lata przyniosły wzmożoną aktywność BTF, organizowano liczne wystawy, prowadzono też działalność edukacyjną. VIII Wystawa Amatorskiej Fotografii Artystycznej zorganizowana w Muzeum Okręgowym wywołała ogromne zainteresowanie, do BTF wstąpiło wówczas kilkudziesięciu nowych członków. Powstało też Studium Fotografii dla instruktorów fotoamatorów działające przy BTF. Towarzystwo nadal działało aktywnie, organizowano wystawy, jego członkowie prezentowali swoje prace w kraju i za granicą. Na wniosek Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce, Ministerstwo Kultury i Sztuki przyznało Towarzystwu nagrodę za działalność i osiągnięcia. Działali już wtedy tacy twórcy, jak Janusz Niechwiedowicz, Wiktor Wołkow, Waldemar Grzegorczyk. Lata siedemdziesiąte to m.in. uzyskanie przez Białostockie Towarzystwo Fotograficzne lokalu, w którym utworzono galerię i pracownię. Nowe władze tworzyli wówczas Henryk Rogoziński, Piotr Sawicki (junior) i Zdzisław Lenkiewicz. W 1973 roku z okazji jubileuszu XX – lecia BTF zorganizowano XVI Wystawę Fotografii Artystycznej oraz 14 wystaw indywidualnych w Białymstoku i województwie.


Marek Dolecki

Istniejąca przy ul. M.C. Skłodowskiej własna galeria BTF organizowała regularnie wystawy członków, wystawiali w niej swoje prace Piotr Sawicki (junior), Henryk Rogoziński, Zdzisław Rynkiewicz, Zbigniew Ciepłucha, Ryszard Zięckowski. W owym czasie BTF było organizatorem jedynego w Polsce (znanego w wielu krajach) Biennale Fotografii Sportowej.


Robert Nofikow

Zmiana systemu politycznego i gospodarczego w Polsce w 1989 roku, a co za tym idzie administracji organizacji pozarządowych doprowadziła do zawieszenia działalności BTF.


Andrzej Olichwier

W lutym 2005 roku z inicjatywy Ryszarda Zięckowskiego reaktywowano Białostockie Towarzystwo Fotograficzne. Nowym prezesem został Filip Wiśniewski, przyjęto kilkunastu nowych członków, wielu dawnych członków Towarzystwa (m.in. Zdzisław Rynkiewicz, Marek Dolecki, Ryszard Zięckowski, Zbigniew Ciepłucha) nadal jest z nim związanych.


Wojciech Zdanowicz 

Misją Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego jest popularyzacja i rozwój sztuki fotograficznej w Polsce, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie i popularyzowanie polskich dokonań w zakresie sztuki fotograficznej, organizowanie wystaw, plenerów, warsztatów, wykładów, seminariów poświęconych fotografii, a także ścisła współpraca z organizacjami, placówkami i instytucjami kultury.

***

50-letni okres działalności Białostockiego Towarzystwa  Fotograficznego zapisał się znaczącymi osiągnięciami twórczymi nie tylko w Polsce lecz także poza granicami naszego kraju. Wielu członków BTF - niczym ambasadorowie - sławili polską sztukę fotograficznąna wszystkich kontynentach świata, dając świadectwo naszej obecności pośród innych nacji. To dzięki fotografikom, skupionym w Białostockim Towarzystwie Fotograficznym, słowo: POLAND - często gościło niemal we wszystkich galeriach fotograficznych świata. I z przykrością muszę podkreślić, iż nasi następcy Daguerra cieszyli się  nieporównywalnie większym uznaniem na arenie międzynarodowej, niż we własnym kraju - w myśl porzekadła: -,,Nie ma proroków wśród swoich...". Jak większość organizacji społecznych, Białostockie Towarzystwo Fotograficzne w minionym półwieczu miało swoje wzloty i upadki. Niewątpliwie szczytowy okres rozwoju przypadł na lata osiemdziesiąte ubiegłego wieku, kiedy BTF ,,dorobił się" własnej galerii. Wystawy, konkursy fotograficzne, plenery, spotkania sympatyków fotografii, były codziennością tej galerii. Białostockie Towarzystwo Fotograficzne w tamtym czasie utrzymywało partnerską współpracę z podobnymi ośrodkami popularyzującymi twórczość fotograficzną w kraju i za granicą - głównie z Litwą i Republiką Federalną Niemiec. Organizowaliśmy wspólne plenery na pięknej ziemi podlaskiej wieńczone publiczną prezentacją, utrwalonej na kliszy fotograficznej ,,life" rzeczywistości. Z satysfakcją podkreślam, iż białostockie środowisko fotograficzne skupione w BTF znacząco wyróżniało się na krajowej mapie dokonań artystycznych w dziedzinie fotografii.
Rok 1990 -okres ,,transformacji", okazał się zabójczy, społecznym organizacjom twórczym, w tym Białostockiemu Towarzystwu Fotograficznemu. Nasza galeria poszła pod młotek a nasi członkowie ,,pod chmurkę". Społeczna działalność artystyczna nie wytrzymała  konkurencji z kapitalizmem. Dopiero po 15 latach ,,uśpienia", (2005) fotograficy młodszej generacji podjęli udaną próbę wskrzeszenia Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego. I chyba z uzasadnioną nadzieją na powodzenie tego odważnego przedsięwzięcia, czego życzę wszystkim członkom i sympatykom BTF.  Zdzisław Rynkiewicz - Czł. Hon. BTF

facebook