Dodana: 25 lipiec 2006 08:58

Zmodyfikowana: 25 lipiec 2006 08:58

Apel Marszałka do Jacques Barrot’a

Apel Marszałka Województwa Podlaskiego Janusza Krzyżewskiego do Jacques Barrot’a – Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, Komisarza ds. Transportu w sprawie modernizacji drogi nr 8, na odcinku Białystok – Suwałki.

W imieniu Samorządu Województwa Podlaskiego, proszę Wysoką Komisję o interwencję w sprawie modernizacji drogi nr 8, na odcinku Białystok - Suwałki. Droga ta jest ważnym ciągiem komunikacyjnym w tej części Unii Europejskiej, łączącym kraje nadbałtyckie z zachodem i południem Europy. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ze względu na stale zwiększający się ruch towarowy i narastające zagrożenie, liczba wypadków gwałtownie wzrasta. Od 1991 roku na odcinku Warszawa - Białystok - Suwałki - Budzisko doszło do 1570 wypadków, zginęły 432 osoby, a 2092 osoby były ranne.

Droga ta nazywana jest „drogą śmierci". Codziennie przejeżdża nią, ponad 17,5 tys. pojazdów samochodowych w tym ponad 4 tys. pojazd6w ciężarowych. Dalsze odsuwanie realizacji budowy tej inwestycji drogowej, doprowadzi, do paraliżu komunikacyjnego na trasie międzynarodowej, o czym informowałem Komisję Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego w maju 2005 r.

Trwający już kilkanaście lat proces decyzyjny, dotyczący ustalenia ostatecznego przebiegu tej drogi, został wstrzymany przez Rząd Polski w wyniku protestu ekolog6w. Poza tym trzy organizacje ekologiczne, które nie mają swoich siedzib na terenie województwa podlaskiego, zwróciły się do Komisji Europejskiej o wyjaśnienie swoich wątpliwości związanych z przestrzeganiem wspólnotowego prawa ochrony środowiska w Polsce (pismo z dnia 26.01.2006 roku podpisane przez "WWF Polska", "Polską Zieloną Sieć" i "Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków"). Pragnę zapewnić Wysoką Komisję, że tylko te organizacje ekologiczne wyrażają permanentnie swoje wątpliwości w sprawie modernizacji "drogi śmierci".

Inwestor przedsięwzięcia, jakim jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad posiada niezbędne opinie ekspertów Polskiej Akademii Nauk, z których wynika, że odcinek projektowanej obwodnicy Augustowa przebiega poza kompleksem leśnym Puszczy Augustowskiej i nie ma związku z rozmieszczeniem zagrożonych gatunków.

Szanowna Komisjo, uwzględnienie opinii tej grupy ekologów będzie prowadzić także do naruszenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 5 Konstytucji RP zapewnia: obywatelom wolność i prawa człowieka, zapewnia bezpieczeństwo oraz ochronę środowiska i uwzględnia zasadę zrównoważonego rozwoju.

Brak bezpiecznej drogi nr 8 odbiera okolicznej ludności prawo do godnego życia, skazuje na codzienną: walkę z hałasem, zanieczyszczeniem środowiska, na zwiększoną: zachorowalność i konieczność remontów pękających ścian domów.

Ustawiczne spory z ekologami powodują marnotrawienie kilkunastoletniego wysiłku administracji rządowej i samorządowej oraz wstrzymanie prac, na które poniesiono już duże nakłady finansowe. Taki stan powoduje narastanie bardzo silnych emocji i w istocie burzy podstawy spokoju społecznego mieszkańców.

Wysoka Komisjo, wierzę, że nie muszą ginąć ludzie, aby ekolodzy zrozumieli, ze w przyrodzie najważniejszym elementem, któremu należy się szczególna ochrona, powinien być człowiek.

Województwo podlaskie jest ostoją naturalnej przyrody w Polsce. Istnieją tu cztery parki narodowe. Jest to dowód, że potrafimy szanować, te wartości i chronić je. Rozważna, oparta o nowoczesne technologie budowlane modernizacja drogi Nr 8 jest gwarancja skutecznej ochrony przyrody na tym terenie. Podobne zadanie prezentuje kilkanaście organizacji ekologicznych, które działają na terenie naszego województwa, niektóre o uznanym autorytecie międzynarodowym.

Mając na uwadze powyższe, w imieniu Samorządu Województwa Podlaskiego i mieszkańców regionu, proszę o poparcie naszych starań o przyspieszenie modernizacji drogi nr 8 i odrzucenie wątpliwości zgłaszanych przez trzy organizacje ekologiczne. Tylko takie stanowisko Wysokiej Komisji daje perspektywę zrównoważonego rozwoju Województwa Podlaskiego. Stanowisko Komisji przyśpieszy również podjęcie decyzji w sprawie drogi Nr 8 przez Ministra Środowiska Rządu RP.

Białystok, 8 lutego 2006 r.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook