Dodana: 14 maj 2007 13:49

Zmodyfikowana: 14 maj 2007 13:49

Apel mieszkańców Augustowa do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Apel do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyńskiego

Szanowny Panie Prezydencie!

    Od kilkunastu lat mieszkańcy Augustowa borykają się z problemem ruchu tranzytowego samochodów ciężarowych przez środek turystycznego i uzdrowiskowego miasta Augustowa oraz Puszczy Augustowskiej. Od kilkunastu lat trwają prace przygotowawcze, projektowe, wykupy gruntów oraz postępowania administracyjne na które inwestor wydał już ponad 15 milionów złotych.

     Mieszkańcy Augustowa (30 tysięcy) oraz turyści i kuracjusze (ponad 200 tysięcy rocznie) cierpią z powodu nadmiernego hałasu, spalin, wypadków. Przez Augustów przejeżdża rocznie ponad 1 200 000 ciężkich samochodów ciężarowych (tirów). W ostatnich latach następuje ponad 20 % roczny wzrost przejazdów tych samochodów przez Augustów. Droga krajowa nr 8 przebiega obecnie przez centrum miasta, między innymi nad śluzą Augustów, położoną w ciągu Kanału Augustowskiego, pięknego obiektu zabytkowego polskiej myśli technicznej z XIX wieku. Kanał obecnie jest kandydatem do wpisania na listę światowego dziedzictwa kultury i przyrody UNESCO. Wielkim zagrożeniem dla funkcji uzdrowiskowej miasta jest obecny ruch tirów w odległości 150 metrów od sanatorium, w którym przebywają kuracjusze.

     Mieszkańcy Augustowa giną w wypadkach spowodowanych przez nadmierny ruch samochodów ciężarowych, wiele osób jest poszkodowanych w wypadkach. W okresie ostatnich piętnastu lat na drodze krajowej nr 8 (Warszawa – Budzisko) miało miejsce 1566 wypadków drogowych w których zginęło 434 osób, w tym 15 w Augustowie, natomiast zostało rannych 2 079 osób, w tym 128 w Augustowie. Czy los tych osób powinien być niezauważony w czasie dyskusji nad obwodnicą?

      Miasto Augustów od wielu lat dba o przyrodę i środowisko naturalne. Zaangażowanie środków finansowych społeczności lokalnej, często kosztem realizacji innych zadań samorządu, w realizację projektów proekologicznych przewyższa kwotę 150 milionów złotych. Przez lata udowadniamy, że dbamy czynnie o przyrodę, o nasze dziedzictwo, bez rozgłosu czynimy wiele aby ją chronić.  Niektóre osoby oraz media wiele mówią i piszą lecz przyrodzie  z tego powodu wcale nie jest lepiej.

     Przyjęty do realizacji wariant Obwodnicy Augustowa jest optymalny dla mieszkańców  i przyrody, został zaakceptowany przez Wojewódzką Radę Ochrony Przyrody oraz inne organy zajmujące się ochroną przyrody. Dzięki temu ruch samochodów ciężarowych zostanie odsunięty od miasta i zyska na tym również przyroda, ponieważ planowany przebieg obwodnicy przebiega skrajem Puszczy Augustowskiej, a nie jak obecnie przez środkową jej część.

      Zapewniamy Pana Prezydenta, że po kilkunastu latach dyskusji obecny przebieg obwodnicy jest optymalny i kompromisowy, poprawny pod względem ochrony przyrody oraz prawa administracyjnego polskiego i Unii Europejskiej. Zawsze znajdą się osoby, dla których ideologiczna walka o przyrodę będzie ważniejsza niż działania zmierzające do poprawy warunków życia, podniesienia bezpieczeństwa.

    Rozpoczęcie dyskusji nad innym przebiegiem obwodnicy Augustowa spowodowałoby zmarnotrawienie już wydanych środków finansowych oraz około 10 lat przeznaczonych na studia i analizy. Obecnie nikt nie zagwarantuje, że tak przygotowana trasa nie zostanie oprotestowana przez następne pokolenie ekologów.

    Jesteśmy przekonani, że nic nie zagraża Dolinie Rospudy ze strony obwodnicy Augustowa. Na podstawie badań znanych polskich naukowców udowodniono, że zbudowana w latach 70-tych estakada nad mokradłami w ciągu Wisłostrady w Warszawie nie ma ona żadnego negatywnego wpływu na roślinność bagienną, która tam się znajduje.

     Innym zagadnieniem jest naturalna sukcesja przyrodnicza w Dolinie Rospudy. Wskutek naturalnych procesów przyrodniczych za kilkanaście lat roślinność bagienna może zostać wyparta przez inną roślinność.

Szanowny Panie Prezydencie,
liczymy na to, że w dniu kiedy Premier Jarosław Kaczyński  stawia sobie za jeden z priorytetów budowę dróg, poprze Pan swoim autorytetem tak ważną dla nas mieszkańców Augustowa, mieszkańców Podlasia i Polski oraz obywateli krajów nadbałtyckich inwestycję. 

Burmistrz Augustowa
Leszek Cieślik

Przewodniczący Rady
Miasta Augustowa
Andrzej Kurczyński

W imieniu
Społecznego Komitetu Budowy
Obwodnicy Augustowa
Bogdan Dyjuk

Popieram powyższy Apel do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie budowy Obwodnicy Augustowa.

  ……………………………………………                   …………………

                    Imię i Nazwisko, Adres                                Podpis
                                                                    

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook