Dodana: 21 lipiec 2006 10:39

Zmodyfikowana: 21 lipiec 2006 10:39

Stanowisko z dnia 5 czerwca 2006 roku

Stanowisko Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 czerwca 2006 roku w sprawie drogi krajowej Nr 8

Sejmik Województwa Podlaskiego, analizując projekt Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, wdrażanej przy pomocy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyraża głębokie zaniepokojenie zapisami dotyczącymi drogi Nr 8.
      W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko zapisano, iż wsparcie
w ramach priorytetu IX „Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej” uzyska przebudowa drogi krajowej łączącej Białystok z Warszawą do parametrów drogi ekspresowej tylko na odcinku Wyszków - Białystok.
      W związku z tym, Sejmik Województwa Podlaskiego wnosi o rozszerzenie zapisu o odcinek Białystok - Budzisko.
      Droga Nr 8 na odcinku Białystok - Budzisko, należy do najniebezpieczniejszych dróg w Polsce i zwana jest „drogą śmierci”.
      Natężenie ruchu tylko w rejonie miasta Augustowa wynosi 17 500 pojazdów na dobę, w tym 4 086 pojazdów ciężarowych. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do 2013r. natężenie ruchu na drodze Nr 8 wzrośnie o ponad 50%.
      Na tym odcinku drogi zanotowano w 2005r. 74 wypadki, w których zginęło 37 osób a 74 zostało rannych.
      Tak duży ruch wysokotonażowych pojazdów w miejscowościach położonych przy tej trasie, takich jak: Suchowola, Augustów, Suwałki, powoduje dewastację budynków mieszkalnych oraz wywołuje protest społeczny, wyrażany poprzez okresowe blokowanie drogi.
     Mieszkańcy miejscowości położonych przy drodze krajowej Nr 8, mają prawo do bezpiecznego życia i planowania swej przyszłości. Brak modernizacji drogi Nr 8 oraz budowy obwodnic  narusza interes publiczny, zagraża zdrowiu i życiu ludzkiemu, powszechnemu bezpieczeństwu oraz przyrodzie.

      Sejmik Województwa Podlaskiego wnosi również o ujęcie w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko budowy drogi ekspresowej Nr 19 oraz dokończenie modernizacji drogi Nr 61.
      Realizacja powyższych zadań wynika ze Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, jest kluczem do integracji komunikacyjnej systemu transportowego Polski i Europy oraz warunkuje efektywność wykorzystania środków strukturalnych, które trafią do województwa w latach 2007 - 2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook