Dodana: 21 lipiec 2006 10:28

Zmodyfikowana: 21 lipiec 2006 10:28

Stanowisko z dnia 29 września 2005 roku

Stanowisko Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 września 2005 roku w sprawie budowy obwodnic Augustowa i Wasilkowa oraz przebudowy odcinka drogi Białystok - Katrynka.

Radni Województwa Podlaskiego wyrażają stanowczy protest przeciwko planom Ministerstwa Infrastruktury, dotyczącym zmniejszenia wydatków budżetowych na inwestycje drogowe w 2006r w naszym regionie.
  Decyzja taka spowoduje wstrzymanie budowy obwodnic Augustowa i Wasilkowa oraz przebudowy odcinka drogi Białystok - Katrynka, leżących w ciągu drogi krajowej Nr 8 i pogłębi dalszą degradację warunków życia mieszkańców w przyległym obszarze. Konsekwencją takiej decyzji będą również protesty społeczne. Budowa wyżej wymienionych obwodnic to ważna gwarancja poprawy warunków życia i bezpieczeństwa ludności.
  Droga Nr 8 położona jest w pierwszym, ogólnoeuropejskim korytarzu transportowym. Obecny przebieg i ewentualne protesty mieszkańców mogą powodować bardzo duże utrudnienia w ruchu międzynarodowym.
  Kolejny raz argumentacje w sprawie pilnej budowy obwodnic Augustowa i Wasilkowa oraz przebudowy odcinka drogi Białystok- Katrynka potwierdziła i wzmocniła debata i ocena stanu bezpieczeństwa w Województwie Podlaskim z udziałem służb państwowych: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Inspekcji Pracy w województwie.
  Sejmik Województwa Podlaskiego uważa, że decyzja o wstrzymaniu budowy przedmiotowych odcinków jest wielce niekorzystna dla kraju jak i rozwoju województwa podlaskiego.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook