Dodana: 21 lipiec 2006 10:31

Zmodyfikowana: 21 lipiec 2006 10:31

Stanowisko z dnia 21 grudnia 2005 roku

Stanowisko Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie realizacji inwestycji na drodze krajowej Nr 8

Sejmik Województwa Podlaskiego wyraża stanowczy protest przeciwko uchyleniu decyzji przez Ministra Środowiska w sprawie zgody na budowę obwodnicy Augustowa. Taka decyzja przekreśla nadzieję, marnotrawi wiele lat wysiłków samorządów i administracji rządowej województwa podlaskiego, burzy spokój społeczny w regionie. Stanie się niewątpliwie powodem głębokiego niezadowolenia mieszkańców, którzy już wielokrotnie dawali wyraz swoim oczekiwaniom. Decyzja Ministra może wywołać falę protestów, prowadzących do ograniczenia lub wręcz zablokowania międzynarodowego ruchu drogowego w tej części Europy.

Sejmik Województwa Podlaskiego zwraca się z wnioskiem do Pana Ministra Środowiska i Pana Wojewody Podlaskiego o pilne uzgodnienie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację budowy obwodnic Augustowa, Wasilkowa i przebudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Białystok - Sochonie - Katrynka. Uzgodnienia te umożliwią Wojewodzie Podlaskiemu podjęcie decyzji pozwalających na realizację tych inwestycji.

Decyzje w sprawie budowy w/w obwodnic będą oczekiwanym uwieńczeniem wieloletnich starań mieszkańców i samorządowców województwa podlaskiego, a w szczególności Ziemi Augustowskiej.

Jednocześnie Sejmik Województwa Podlaskiego wyraża oburzenie sytuacją na drogach krajowych województwa podlaskiego nr 8, 19 i 61, gdzie dochodzi tragicznie często do wypadków, w których giną ludzie. Solidaryzujemy się z protestami mieszkańców i domagamy szybkiego, skutecznego działania Rządu, w celu podjęcia prac nad projektowaniem i realizacją inwestycji, które doprowadzą do przystosowania wymienionych dróg przelotowych w województwie podlaskim do wzrastającego nasilenia ruchu i przywrócą spokój w rejonach, przez które one przebiegają.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook