Dodana: 30 marzec 2006 07:04

Zmodyfikowana: 30 marzec 2006 07:04

Przesłanie Ojca Świętego

Jan Paweł II w przesłaniu napisanym tuż przed śmiercią ponownie powierzył świat i Kościół Bożemu Miłosierdziu. Przesłanie to zostało odczytane w niedzielę, Święto Miłosierdzia Bożego, podczas mszy świętej w Łagiewnikach.

Podczas niedzielnej mszy świętej w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach metropolita krakowski ksiądz kardynał Franciszek Macharski odczytał przesłanie, jakie Jan Paweł II napisał tuż przed śmiercią, 31 marca.

"Zbliża się Niedziela Miłosierdzia Bożego, z tej okazji pragnę przekazać moje serdeczne pozdrowienia wszystkim, którzy będą się gromadzić w krakowskim sanktuarium w Łagiewnikach, aby wielbić Boga za Jego przebaczającą miłość - napisał Ojciec Święty.

"Pragnę ponownie zawierzyć tej miłości Kościół, świat, wszystkich ludzi na całym okręgu ziemi, a także siebie samego w chwili słabości" - dodał papież.

Ojciec Święty wyraził też radość, że od niedzieli w sanktuarium rozpocznie się wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu, bo - jak podkreślił - "nic tak jak eucharystyczna obecność Pana nie uobecnia dzieła miłosierdzia, jakie dokonało się przez krzyż i zmartwychwstanie".

50 tys. osób uczestniczy w uroczystej mszy św., która w południe rozpoczęła się w niedzielę w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Nabożeństwu przewodniczy metropolita krakowski kardynał Franciszek Macharski.

Pielgrzymi, którzy przybyli do sanktuarium mówili, że w sposób szczególny będą polecać Miłosierdziu Bożemu Jan Pawła II, bo był on wielkim Polakiem i przez całe życie modlił się za wszystkich ludzi.

-Teraz my jesteśmy mu winni modlitwę - mówiła jedna z kobiet.
- Modliłyśmy się za Niego za życia i modlimy się teraz po śmierci - dodała inna.

Msza św. jest odprawiana przy ołtarzu polowym przy Bazylice. W tym roku Święto Miłosierdzia Bożego ma szczególny charakter z racji Roku Eucharystii i przypadającej w sierpniu setnej rocznicy urodzin św. siostry Faustyny Kowalskiej, która była orędowniczką Bożego Miłosierdzia. Od niedzieli w sanktuarium ma się rozpocząć wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu.

Źródło: www.onet.pl

Modlitwa Ocja Świętego


Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook