Dodana: 30 marzec 2006 07:04

Zmodyfikowana: 30 marzec 2006 07:04

Podlaskie ślady Ojca Świętego

Wizyty Jana Pawła II w Białymstoku, Łomży, Drohiczynie.

Ojciec Święty  był w Białymstoku kilkakrotnie. Najpierw jako biskup, później jako arcybiskup, następnie jako kardynał i wreszcie w 1991 roku jako Papież. Nim zawitał jako Jan Paweł II, wcześniej gościliśmy go w naszym mieście trzykrotnie.
Po raz pierwszy przyjechał w 1961 roku, aby poprowadzić rekolekcje dla inteligencji katolickiej. Od 4 do 7 marca głosił kazania w kościele św. Wojciecha. Był wówczas biskupem pomocniczym krakowskim.
Jako arcybiskup i metropolita krakowski wziął udział w uroczystościach milenijnych 19 i 20 listopada 1966 roku w prokatedrze białostockiej.

Po raz trzeci, już wówczas kardynał Karol Wojtyła, gościł w Białymstoku z okazji ogólnopolskich uroczystości związanych z 50–leciem koronacji obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej 27 listopada 1977 roku. Poświęcił nowo zbudowaną w prokatedrze kaplicę z wierną kopię obrazu Matki Bożej Miłosierdzia.

Jeśli mówimy o związkach Ojca Świętego z Białymstokiem to warto przede wszystkim podkreślić orędzie Miłosierdzia Bożego, o którym Papież wyraził się w 1991 roku: „To orędzie Bożego Miłosierdzia Chrystusa miłosiernego wyszło z tej ziemi, przeszło także przez Wasze Miasto – i poszło w cały świat”. Warto przypomnieć, że dużo wcześniej obecny Sługa Boży ks. Michał Sopoćko, dzięki któremu orędzie o Bożym Miłosierdziu dotarło do całego świata, korespondował i spotkał się osobiście z Karolem Wojtyłą.

Podczas swojej wizyty w 1991 roku w Białymstoku Ojciec św. mówił o siódmym przykazaniu Bożym jako prawie osoby ludzkiej do posiadania rzeczy jako dobra. Podkreślił związek między sprawiedliwością a miłosierdziem w kontekście osób i wydarzeń w tej archidiecezji.

Podkreślił wówczas - z okazji ogłoszenia Siostry Bolesławy Marii Lament błogosławioną – sprawę ekumenizmu i to „w codziennym życiu przez miłość jak to było w życiu błogosławionej”. Ojciec Święty spotkał się tego dnia z wiernymi i hierarchią prawosławną w Cerkwi.

Jan Paweł II odprawił mszę św. na białostockim lotnisku, ustanowił diecezję białostocką, beatyfikował prekursorkę ekumenizmu, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny Bolesławę Marię Lament, spotkał się z alumnami i profesorami w miejscowym seminarium duchownym, podczas nawiedzenia katedry otworzył I Synod Diecezji Białostockiej , pobłogosławił pomnik Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki.

Na zakończenie mszy św. na lotnisku na białostockich Krywlanach Papież powiedział:
„Mając na względzie racje duszpasterskie, ustanawiam dziś dwie diecezje w tym regionie Polski: diecezję białostocką ze stolicą w Białymstoku oraz diecezję drohiczyńską ze stolicą w Drohiczynie”. Dotychczasowych Administratorów Apostolskich – w Białymstoku Edwarda Kisiela, a w Drohiczynie Władysława Jędruszuka - mianował biskupami ordynariuszami tych diecezji. Stolica Apostolska nie wydała wówczas żadnego dokumentu potwierdzającego tę ustną decyzję, gdyż ku końcowi zmierzały już prace nad nowym podziałem administracyjnym Kościoła w Polsce. Niespełna rok później, specjalną bulą z 25 marca 1992 roku, Jan Paweł II dokonał reorganizacji metropolii i diecezji polskich. Utworzona została Metropolia Białostocka, składająca się z Archidiecezji Białostockiej oraz Diecezji Łomżyńskiej i Drohiczyńskiej.

Wspomnienia księdza Zdzisława Karabowicza na stronie www.bialystok.opoka.org.pl

*****************************************************************************
*****************************************************************************

Jan Paweł II otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Białegostoku 5 czerwca 1996 roku. Uchwałę nadającą Honorowe Obywatelstwo Województwa Podlaskiego Papieżowi - Polakowi podjęto 27 maja 1999. „Ta uchwała to nie tylko honor i cześć dla Papieża, ale obowiązek dla nas: nieustannego wsłuchiwania się w orędzie papieskie i kroczenia tymi drogami, które ono wskazuje” - powiedział ówczesny metropolita białostocki arcybiskup Stanisław Szymecki.


Honorowy Obywatel Województwa Podlaskiego Jego Świątobliwość Jan Paweł II przy darach od władz miejskich i białostoczan - Rzym, 3.11.1996
fot. L'OSSERVATORE ROMANO

Społeczeństwo Białegostoku upamiętniło pielgrzymkę 1991 roku między innymi pomnikiem Jana Pawła II przed katedrą białostocką. W Białymstoku znajduje się jeszcze kilka pomników Ojca św. Jeden z nich znajduje się przy kościele Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Traugutta, inny umiejscowiony jest w niszy kościoła św. Kazimierza przy ul. Berlinga. Jeden z pomników Ojca Świętego umiejscowiono na frontonie kościoła Matki Bożej Miłosierdzia w Wasilkowie.

Ołtarz Papieski, przy którym Ojciec Święty odprawił mszę św. w 1991 roku, został przeniesiony z lotniska na ulicę Radzymińską i stanął przy kościele Miłosierdzia Bożego w 1996 roku, w piątą rocznicę papieskiej wizyty w Białymstoku.
Ogromny łuk naśladujący tęczę, który wznosił się przed ołtarzem został przewieziony w 1993 roku i ustawiony obok kościoła parafialnego w Suchowoli.


Fot. Internet

Papieski fotel i klęcznik sprzed ołtarza na Krywlanach, wykonane z jasnego dębu i obite białą skórą znajdują się w kaplicy obok Auli Wielkiej Pałacu Branickich. Natomiast fotel wykonany z drewna bukowego i obity białą skórą, na którym Jan Paweł II siedział w katedrze podczas otwarcia I Synodu Diecezjalnego, opatrzony pamiątkową tabliczką, jest na stale ustawiony z lewej strony świątyni, w kaplicy Najświętszego Sakramentu. Zadbano także o miejsce sprawowania papieskiej celebry na Krywlanach. Ustawiono tam krzyż i tablicę pamiątkową, w rocznicę wizyty Ojca św. odbywają się tam modlitwy przy licznym udziale mieszkańców.

Szkoły imieniem Jana Pawła II są między innymi w Białymstoku, Kleosinie, Turośni. Imieniem Jana Pawła II nazwano główną arterię Białegostoku wylotową w kierunku Warszawy.

W Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Świętej Wodzie na honorowym miejscu znajduje się krzyż pobłogosławiony przez Jana Pawła w Roku Jubileuszowym 2000. Jego imieniem nazwano tam także błonia przy których znajduje się Góra Krzyży.

Podczas swojego pontyfikatu Ojciec Święty Jan Paweł II dwukrotnie odwiedzał nasz region.

W trakcie czwartej pielgrzymki do Polski, w czerwcu 1991 roku papież spotykał się z wiernymi w Białymstoku oraz w Łomży, zaś osiem lat później, podczas najdłuższej ze swoich wizyt odprawił mszę świętą w Drohiczynie i odpoczywał na Suwalszczyźnie.

5 czerwca Jan Paweł II złożył wizytę w Łomży. Na placu przy kościele Miłosierdzia Bożego, Ojciec Święty odprawił mszę św. połączoną z koronacją obrazu Matki Bożej Łomżyńskiej.


Fot. www.4lomza.pl

W homilii, nawiązując do przykazania „Nie cudzołóż”, wezwał do wierności małżeńskiej i przestrzegał przed uleganiem złej modzie i niemoralnej propagandzie: "Czy podstawowe zasady moralności nie zostały „wyrwane” z naszej gleby przez Złego, który pod różnymi ukrywa się postaciami? Czy nie zostały „wydziobane” przez rozkrzyczane drapieżne ptactwo wielorakiej propagandy, publikacji, widowisk, programów, które igrają z naszą ludzką słabością? (...) Czy potrafimy sobie uświadomić, że ludzka płciowość jest dowodem niesłychanego wręcz zaufania, jakie Bóg okazuje człowiekowi, mężczyźnie i kobiecie? (...) Czy pamiętamy o tym, że każdy człowiek jest osobą i że nie wolno drugiego człowieka sprowadzać do roli przedmiotu, który z pożądliwością można oglądać lub którego się po prostu używa?”.


Fot. www.4lomza.pl

Następnego dnia, przed odlotem do Białegostoku, w katedrze św. Michała w Łomży Papież spotkał się z Litwinami z Polski i zza wschodniej granicy.


Fot. www.4lomza.pl

Jeszcze tego samego dnia, 5 czerwca Jan Paweł II nauczał w Białymstoku.

W trakcie swojej przedostatniej wizyty w ojczyźnie w 1999 roku, Ojciec Święty spotkał się z mieszkańcami Podlasia w Drohiczynie.  

Nim jednak doszło do tego wydarzenia, papież po wizycie w Ełku odpoczywał w  podsuwalskim klasztorze na Wigrach.


Fot. Internet

Spotkaniom z piękną i znaną mu z dawnych lat przyrodą Pojezierza Augustowskiego poświęcił Jan Paweł II jedyny wolny dzień podczas  pielgrzymki do Ojczyzny. Papież pływał statkiem, odwiedził sanktuarium maryjne w Studzienicznej, ale dzień rozpoczął od zaskakujących odwiedzin w domu prostych rolników we wsi Leszczewo.

Tłumy oczekiwały Papieża m.in. w Sejnach i wsi Mikaszówka — nikt z wyjątkiem najbliższego otoczenia Papieża nie wiedział bowiem, jakie miejsca — znane obecnemu Papieżowi ze spływów kajakowych sprzed lat — zechce on odwiedzić. Wieczorem Jan Paweł II powrócił na teren kompleksu klasztornego w Wigrach.


Kompleks klasztorny w Wigrach
fot. Zbigniew Krzywicki


Po wizycie w Leszczewie Jan Paweł II udał się statkiem do Studzienicznej, gdzie przez 10 minut modlił się w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Studzieniczańskiej.

„Nie jestem tu po raz pierwszy, ale jako Papież chyba po raz ostatni” — powiedział Ojciec Święty po błogosławieństwie, jakiego udzielił zgromadzonym w kaplicy mieszkańcom okolicznych wsi.

 
Pomnik Ojca Świętego w Studzienicznej
fot. Zbigniew Krzywicki


Po południu Ojciec Święty udał się do małej miejscowości Gorczyca nad jeziorem Orle. Znajduje się tam Dom Katechetyczny im. Jana Pawła II. Miejscowość położona jest ok. 10 km od wsi Mikaszówka, w której obecny Papież spędzał przed laty swoje wakacje. Miejscowa ludność pamięta jeszcze jak Karol Wojtyła, także jako biskup, przepływał tamtędy podczas spływów kajakowych Czarną Hańczą, Kanałem Augustowskim i jeziorami pięknego Pojezierza Augustowskiego.

10 czerwca Jan Paweł II spotkał się z wiernymi w Drohiczynie.

Witając Ojca Świętego biskup drohiczyński Antoni Dydycz podkreślił, że jest to ziemia, „której w ciągu kończącego się tysiąclecia wypadło być pomostem (...) między Wschodem a Zachodem, między różnymi narodami i kulturami” i na którą chrześcijaństwo przybywało ze wszystkich kierunków w tradycji łacińskiej i bizantyńskiej, a także „nie brakowało tu miejsca dla karaimów i muzułmanów oraz wyznawców mozaizmu”.


W imieniu innych Kościołów i Polskiej Rady Ekumenicznej dłuższe przemówienie wygłosił zwierzchnik polskiego prawosławia, metropolita Sawa. Wskazał m.in. na wielowiekowe tradycje zgodnego współżycia mieszkańców tych ziem — prawosławnych, katolików, protestantów, niechrześcijan. Podkreślił konieczność i znaczenie dawania przez wyznawców Chrystusa wspólnego świadectwa o Nim przed światem. „Od tego, co zrobimy dziś, zależy, czy dzieci nasze będą się nas wstydzić, czy też z dumą będą mówić o nas jako ojcach pokoju” — powiedział metropolita Sawa.W kazaniu Jan Paweł II podkreślił, że „jedyną siłą zdolną do tego, by nas skłonić do dzielenia się po bratersku tym wszystkim, czym jesteśmy i co mamy z woli Chrystusa”, jest miłość, „która otwiera serca na słowa Jezusa i na łaskę Odkupienia”. Papież wyraził zadowolenie, że o „wielkiej sprawie ekumenizmu mówimy właśnie w Drohiczynie, w sercu Podlasia, gdzie od wieków spotykają się chrześcijańskie tradycje Wschodu i Zachodu”.

„Niech miłość wzajemna i umiłowanie prawdy będą odpowiedzią na istniejące trudności i tworzące się niekiedy napięcia” — mówił dalej Ojciec Święty. Wezwał wszystkich chrześcijan, aby otworzyli się „na jednającą miłość Boga”. „Otwórzmy drzwi naszych umysłów i serc, Kościołów i Wspólnot” — wołał Papież. Przypomniał, że tylko modlitwa może prawdziwie przemienić serca.


Zdjęcia pochodzą z książki Jan Paweł II na Podlasiu. Drohiczyn 10 czerwca 1999 rok.

www.mateusz.pl

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook