Dodana: 18 luty 2012 09:57

Zmodyfikowana: 18 luty 2012 09:57

Kalejdoskop Młodych Talentów - retransmisja i fotorelacja z uroczystości

W Tłusty Czwartek, 16 lutego, w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów młodym stypendystom Marszałka Województwa Podlaskiego, którzy wykazują talenty artystyczne. Retransmisja z Gali.

Po taneczno-muzycznym wstępie VII Galę Stypendialną uroczyście otworzył Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław Dworzański. Powitał licznie przybyłych gości, pogratulował młodym stypendystom talentu i ciężkiej pracy jaką wykonują, by go rozwijać, podziękował też rodzicom i nauczycielom. Powiedział, że wręczanie stypendiów zdolnym młodym ludziom jest jednym z najprzyjemniejszych momentów w pracy samorządowca.

Oprócz Marszałka młodzi ludzie otrzymali gratulacje od członka Zarządu Jacka Piorunka, przewodniczącego Kapituły oceniającej wnioski radnego Ryszarda Wolwarka oraz Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodwego Anatola Wapa.

Stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym powstały z inicjatywy Sejmiku Województwa Podlaskiego w roku 2005. Do 2009 roku liczba stypendystów wynosiła 30, w roku 2010 Sejmik zwiększył pulę stypendiów do 45. Uchwałą z dnia 29 grudnia 2011 r zatwierdził na rok 2012 dla działu kultura i sztuka zaplanowaną pulę środków wynoszącą 180.000 tys., co zapewnia miesięczne stypendia w wysokości 250 zł. każde - dla 60 uzdolnionych artystycznie uczniów. Zwiększył, zatem ilość stypendiów o kolejne 15.

Stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej to jedna z pierwszych takich inicjatyw o zasięgu wojewódzkim promująca młodzież uzdolnioną artystycznie z województwa podlaskiego.

W roku 2011 złożono 151 wniosków. Opiniowała je siedmioosobowa komisja, w skład, której wchodziły cztery osoby wskazane przez Komisję Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz trzy osoby wskazane przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

Przy opiniowaniu wniosków komisja brała pod uwagę:
- opinię jednostki składającej wniosek,
- dokumenty zaświadczające o zdolnościach dziecka,
- referencje,
- dostęp dzieci do instytucji gdzie mogłyby rozwijać swój talent (pierwszeństwo do uzyskania stypendium miały dzieci z małych wsi i miasteczek)
- osiągnięcia z  ostatnich lat -  w przypadku dotychczasowych stypendystów.

Anna Mantur. Anna Bek, Justyna Aksinowicz, Wiktoria Burtak, Magdalena Bryła, Aleksandra Sacharczuk oraz Julia Urszula Skiepko wykonały piękne prace plastyczne i podarowały je Zarządowi Województwa Podlaskiego w podziękowaniu za otrzymane stypendia.

Podczas Gali Młodych Talentów nie mogło zabraknąć występów artystycznych. Tegoroczną uroczystość uświetniły swoimi występami: roztańczony ZPiT „Małe Podlasie” - Kamila Drzas i Janusz Niewiarowski; Łukasz Filipiuk z Bielska Podlaskiego na akordeonie; zobaczyliśmy taniec współczesny w wykonaniu Dominiki Patrycji Dobieckiej z koleżankami z Zespołu z Jaświł; na trąbce zagrała Asia Niewińska z Łap; na skrzypcach Magdalena Skwierczyńska z Białegostoku; Katarzyna Górska z Czarnej Białostockiej wykonała piosenkę „Być kobietą”; zobaczyliśmy też taniec towarzyski w wykonaniu Piotra Krygiela i Małgorzaty Matyszczyk z Augustowi. Patrycja Kowalewska i Karol Sawicki z Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Skowronki z Brańska zaśpiewali Drożynę" oraz zatańczyli razem oberka podlaskiego. Towarzyszyła im kapela ludowa. Sala na kilka minut zamieniła się w kinową za sprawą filmu Adrianny Dębowskiej z Bielska Podlaskiego. A na finał Gali wystąpiła Dorota Choińska z Zespołem Agańki wykonującym „śpiew biały”. Radosny korowód zakończył kolejną edycje odkrywania podlaskich talentów.

Lista stypendystów

Więcej informacji o stypendiach

Zobacz fotorelację z ubiegłorocznej gali!

facebook