Dodana: 16 luty 2012 09:42

Zmodyfikowana: 16 luty 2012 09:42

II posiedzenie Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W województwie podlaskim od września 2011 r. funkcjonuje Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Powołana przez Marszałka Województwa Podlaskiego Rada jest platformą partnerskiej współpracy samorządu i sektora pozarządowego oraz zespołem wspierającym działania obywatelskie w województwie podlaskim.

Realizując swoją misję budowy procesu współpracy, 16 lutego 2012 r. Rada zebrała się po raz kolejny.

W programie posiedzenia znalazły się następujące zagadnienia:
1.    Spotkanie z dyrektorami departamentów i jednostek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w sprawie przyjęcia zasad konsultowania aktów prawnych z Podlaską Radą Działalności Pożytku Publicznego,
2.    Prezentacja prac dotyczących aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego,
3.    Prezentacja Podlaskiej Sieci Pozarządowej,
4.    Dyskusja nad nowelizacją Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
5.    Przyjęcie harmonogramu prac Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na rok 2012,
6.    Dyskusja na temat planu komunikacji Rady z Urzędem i z podlaskimi organizacjami pozarządowymi,
7.    Dyskusja na temat możliwości uczestnictwa Członków PRDPP w komisjach otwartych konkursów ofert.

Szczegółowe informacje na temat działalności Rady znajdują się na stronie internetowej pod adresem: /pl/region/organizacje_pozarzadowe/rada_pozytku/

 

facebook