Dodana: 15 styczeń 2009 09:39

Zmodyfikowana: 15 styczeń 2009 09:39

Kultūra ir švietimas

Kultūrą galima apibūdinti kaip tam tikros visuomenės materialaus ir dvasinio paveldo visumą. Tai tautos tapatumo rodiklis. Ji yra kolektyvinė vertybė ir kolektyvinis paveldas, daugelio kartų kūrybinio ir gamybinio triūso vaisius. Ne vieną kartą istorijoje padėjo tautoms išlikti.

Jos dėka praeitis, dabartis ir ateitis sudaro bendrą visumą.

Kultūrą kuria žmogus ir kartu pats yra jis jos ugdomas. Kultūra yra vertybių linkmena, kuri mus praturtina, ugdo orumą, suteikia prasmę žmogaus egzistencijai.

Švietimas tai sąmoningų veiksmų, situacijų ir struktūrų visuma, teigiamai veikianti žmogaus vystymąsi – asmeninės tapatybės raidą, visuomeninių nuostatų, tokių, kaip pilietiškumas, formavimą, vertybių sferos, moralinio ir estetinio jautrumo bei meninių, organizacinių, techninių ir kitų gebėjimų vystymą. Švietimas turėtų ugdyti vaikų ir jaunimo atsakomybės jausmą, pagarbą kitam žmogui, meilę tėvynei ir pagarbą Lenkijos kultūriniam paveldui.

Parengta pagal Palenkės  vaivadijos kultūros gairių programos ir švietimo gairių programos 2002-2007 įžangą

facebook