Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Dane podstawowe
Data publikacji
Wybierz datę   (rrrr-mm-dd)
Wybierz datę   (rrrr-mm-dd)
Typ Użytkownik / Tytuł Tryb Data
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w siedzibie UMWP w budynku położonym przy ul. Poleskiej 89, budynek A w Białymstoku (dot. funkcjonowania GPI[1] i wdrażania RPOWP[2]) w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Aranżacje wnętrza holu głównego...
20 listopada 2014
Oddział Terenowy Biura Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie
Ogłoszenie 59/2014 - Kleszczele, Plac Parkowy 1
Przetarg pisemny nieograniczony 14 listopada 2014
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Dostawa nośników elektronicznych USB wraz z usługą wgrania publikacji
przetarg nieograniczony 13 listopada 2014
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w budynku położonym przy ul. Poleskiej 89, budynek A w Białymstoku (dot. funkcjonowania GPI i wdrażania RPOWP ) w ramach realizacji zadania pod...
7 listopada 2014
Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, fotograficznego i oprogramowania do wyposażenia pracowni digitalizacyjnej w Muzeum Podlaskim w Białymstoku
nieograniczony 7 listopada 2014
Stacja Białowieża Pałac
Wykonanie ogrodzenia (dostawa, montaż, uruchomienie) w ramach zadania pn.: BIAŁOWIESKA ALEJA GWIAZD – PARK EDUKACYJNy -REWITALIZACJA STACJI „BIAŁOWIEŻA PAŁAC” Z REKONSTRUKCJĄ XIX-WIECZNEGO PERONU DWORCA KOLEJOWEGO, REALIZACJĄ PRZYRODNICZEJ WYSTAWY...
7 listopada 2014
Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Usługa poligraficzna: przygotowanie projektu, składu, przygotowanie do druku i druk „Wzornika Haftu i Koronki” wraz z dostawą dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku w roku 2014.
nieograniczony 5 listopada 2014
Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Usługa na kompleksowe sprzątanie i utrzymanie w czystości pomieszczeń w obiektach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku wraz z zabezpieczeniem w środki higieniczne i środki czystości . Numer ogłoszenia: 366812 - 2014; data zamieszczenia: 05.11.2014 OGŁ...
przetarg nieograniczony 5 listopada 2014
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
WYKAZ NR 6/2014 nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.)
5 listopada 2014
Archidiecezja Białostocka
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie, dostawę i montaż mebli i wyposażenia w ramach projektu: „Budowa Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego w Białymstoku” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III: Rozwój turystyki i kultury, Działania...
31 października 2014
12345678910