Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Dane podstawowe
Data publikacji
Wybierz datę   (rrrr-mm-dd)
Wybierz datę   (rrrr-mm-dd)
Typ Użytkownik / Tytuł Tryb Data
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Budowa trasy rowerowej powiat augustowski, sejneński, moniecki, białostocki, Miasto Białystok
18 grudnia 2014
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Dostawa materiałów promocyjnych
15 grudnia 2014
"Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Hajnówce
Zapytanie ofertowe na dostawę maszyny czyszczącej
15 grudnia 2014
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Zakup energii elektrycznej czynnej do dwóch budynków UMWP w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89, budynek A i C w okresie od dnia 10.01.2015r.- 09.01.2016r.
12 grudnia 2014
DPS “Spokojna Przystań”
Sprzedaż energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Spokojna Przystań w Garbarach
nieograniczony 9 grudnia 2014
DPS “Spokojna Przystań”
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Spokojna Przystań w Garbarach
nieograniczony 9 grudnia 2014
Oddział Terenowy Biura Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie
Ogłoszenie 63/2014 - Grodzisk, ul. Konopnickiej 1
Przetarg ustny nieograniczony 8 grudnia 2014
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Dostarczanie prasy codziennej i czasopism periodycznych.
5 grudnia 2014
DPS “Spokojna Przystań”
Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Spokojna Przystań w Garbarach
nieograniczony 3 grudnia 2014
DPS “Spokojna Przystań”
Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej Spokojna Przystań w Garbarach
nieograniczony 3 grudnia 2014
12345678910