Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Dane podstawowe
Data publikacji
Wybierz datę   (rrrr-mm-dd)
Wybierz datę   (rrrr-mm-dd)
Typ Użytkownik / Tytuł Tryb Data
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Wykonanie robót remontowych w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w budynku położonym przy ul. Poleskiej 89, budynek C w Białymstoku polegających na wymianie okien i drzwi balkonowych wraz z towarzyszącymi pracami...
27 października 2014
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Dostawa wyposażenia meblowego dla potrzeb UMWP
20 października 2014
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Opracowanie graficzne, skład i łamanie, druk oraz dystrybucja 4 numerów informatora RPOWP
17 października 2014
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Dostawa materiałów promocyjnych
7 października 2014
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Dostawa sprzętu komputerowego dla Projektu pn. Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie.
7 października 2014
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Budowa trasy rowerowej powiat hajnowski, siemiatycki, łomżyński, Miasto Łomża i powiat zambrowski.
6 października 2014
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 2285/2 o pow. 0, 1471 ha położonej w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 2.
Przetarg ustny nieograniczony 3 października 2014
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Kampania Medialna Województwa Podlaskiego w ramach projektu pn. „Podlaskie – odwieczna potrzeba natury”
2 października 2014
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Udzielenie kredytu długoterminowego
przetarg nieograniczony 25 września 2014
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Najem central telefonicznych na potrzeby UMWP
22 września 2014
12345678910