Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Dane podstawowe
Data publikacji
Wybierz datę   (rrrr-mm-dd)
Wybierz datę   (rrrr-mm-dd)
Typ Użytkownik / Tytuł Tryb Data
"Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Hajnówce
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi transportowej.
28 listopada 2014
Stacja Białowieża Pałac
budowę WIATY DREWNIANEJ nawiązującej wyglądem do XIX wiecznej Stacji Kolejowej Białowieża Pałac w ramach zadania pn.: - BIAŁOWIESKA ALEJA GWIAZD – PARK EDUKACYJNY - REWITALIZACJA STACJI „BIAŁOWIEŻA PAŁAC” Z REKONSTRUKCJĄ XIX-WIECZNEGO PERONU...
27 listopada 2014
Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego "Kraina Hańczy"
„Ochrona i popularyzacja Suwalskiego Parku Krajobrazowego (obszaru Natura 2000) poprzez edukację przyrodniczą i ukierunkowanie ruchu turystycznego”
26 listopada 2014
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w siedzibie UMWP w budynku położonym przy ul. Poleskiej 89, budynek A w Białymstoku (dot. funkcjonowania GPI[1] i wdrażania RPOWP[2]) w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Aranżacje wnętrza holu głównego...
20 listopada 2014
Oddział Terenowy Biura Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie
Ogłoszenie 59/2014 - Kleszczele, Plac Parkowy 1
Przetarg pisemny nieograniczony 14 listopada 2014
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Dostawa nośników elektronicznych USB wraz z usługą wgrania publikacji
przetarg nieograniczony 13 listopada 2014
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w budynku położonym przy ul. Poleskiej 89, budynek A w Białymstoku (dot. funkcjonowania GPI i wdrażania RPOWP ) w ramach realizacji zadania pod...
7 listopada 2014
Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, fotograficznego i oprogramowania do wyposażenia pracowni digitalizacyjnej w Muzeum Podlaskim w Białymstoku
nieograniczony 7 listopada 2014
Stacja Białowieża Pałac
Wykonanie ogrodzenia (dostawa, montaż, uruchomienie) w ramach zadania pn.: BIAŁOWIESKA ALEJA GWIAZD – PARK EDUKACYJNy -REWITALIZACJA STACJI „BIAŁOWIEŻA PAŁAC” Z REKONSTRUKCJĄ XIX-WIECZNEGO PERONU DWORCA KOLEJOWEGO, REALIZACJĄ PRZYRODNICZEJ WYSTAWY...
7 listopada 2014
Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Usługa poligraficzna: przygotowanie projektu, składu, przygotowanie do druku i druk „Wzornika Haftu i Koronki” wraz z dostawą dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku w roku 2014.
nieograniczony 5 listopada 2014
12345678910