Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Dane podstawowe
Data publikacji
Wybierz datę   (rrrr-mm-dd)
Wybierz datę   (rrrr-mm-dd)
Typ Użytkownik / Tytuł Tryb Data
Oddział Terenowy Biura Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie
Ogłoszenie nr 26/2015 - sprzedaż nieruchomości w Szypliszkach przy ul. Suwalskiej 27
Przetarg ustny nieograniczony 29 maja 2015
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Zaprojektowanie i wdrożenie zapasowej serwerowni systemów projektu Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego
27 maja 2015
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 14 położonego w Choroszczy przy ul. Sienkiewicza Nr 44.
Przetarg ustny nieograniczony 27 maja 2015
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
WYKAZ NR 5/2015 nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.)
27 maja 2015
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Wykonanie niezależnego audytu zewnętrznego projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie
26 maja 2015
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi: 645/10 o pow. 0,2992 ha i 59/39 o pow. 0,0071 ha położonej w Bielsku Podlaskim
Przetarg ustny ograniczony 25 maja 2015
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej planowanej do realizacji w rejonie miejscowości Gać – Pniewo (powiat łomżyński) w ramach Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie”.
18 maja 2015
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Wykonanie kompletu dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pt. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu i ścianie szczytowej budynku A, będącego siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89".
8 maja 2015
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Zakup drobnego sprzętu biurowego na potrzeby pracowników IZ RPOWP
8 maja 2015
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
4 maja 2015
12345678910