Skład Prezydium WRDS w Białymstoku

Pracami Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku kieruje Prezydium WRDS, w skład którego wchodzą: przewodniczący WRDS i wszyscy wiceprzewodniczący WRDS.

 Przedstawiciele każdej z organizacji, o których mowa w art. 23. ust.1 i art. 24 ust.1 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015r., poz. 1240), wskazują po jednym wiceprzewodniczącym WRDS, przy czym nie wskazuje wiceprzewodniczącego organizacja lub strona , której przedstawiciel jest przewodniczącym WRDS. Członkiem Prezydium ze strony samorządowej jest Marszałek Województwa a ze strony rządowej Wojewoda.
Przewodniczącym WRDS jest naprzemiennie przedstawiciel strony pracowników i strony pracodawców, wskazany przez daną stronę i będący członkiem WRDS, Marszałek Województwa oraz Wojewoda. Kadencja trwa jeden rok i upływa 31 grudnia.

Przewodniczący WRDS w Białymstoku:

Bohdan Paszkowski- Wojewoda Podlaski


Wiceprzewodniczący:

1. Artur Kosicki - Marszałek Województwa Podlaskiego

2. Agnieszka Olchin - Wiceprzewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Forum ZZ Województwa Podlaskiego

3. Józef Jacek Hordejuk – Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości;

4. Marcin Łukasz –Leoszko - Związek Przedsiębiorców i Pracodawców; 

5. Eugeniusz Muszyc– Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum ZZ Województwa Podlaskiego;

6. Jarosław Niczewski- Wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Podlaskiego; 

7. Józef Mozolewski - Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność";

8. Krzysztof Żukowski – Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Kanclerz Loży Białostockiej;

9. Waldemar Pędziński - Przedstawiciel Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej; Dyrektor Naczelny Centrum Diagnostyczno- Leczniczego

10. Sylwester Zawadzki – Członek Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, Prezes Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku;

11. Wojciech Winogrodzki- Podlaski Związek Pracodawców, Prezes Zarządu T-Matic Grupa Computerplus Sp. Z o.o.;

 

facebook