Skład Prezydium WRDS w Białymstoku

Skład Prezydium WRDS w Białymstoku:


Pracami Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku kieruje Prezydium WRDS, w skład którego wchodzą: przewodniczący WRDS i wszyscy wiceprzewodniczący WRDS.

Przedstawiciele każdej z organizacji, o których mowa w art. 23. ust.1 i art. 24 ust.1 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015r., poz. 1240), wskazują po jednym wiceprzewodniczącym WRDS, przy czym nie wskazuje wiceprzewodniczącego organizacja lub strona , której przedstawiciel jest przewodniczącym WRDS. Członkiem Prezydium ze strony samorządowej jest Marszałek Województwa a ze strony rządowej Wojewoda.
Przewodniczącym WRDS jest naprzemiennie przedstawiciel strony pracowników i strony pracodawców, wskazany przez daną stronę i będący członkiem WRDS, Marszałek Województwa oraz Wojewoda. Kadencja trwa jeden rok i upływa 31 grudnia.

Przewodniczący WRDS w Białymstoku:

Jerzy Leszczyński - Marszałek Województwa Podlaskiego 

Wiceprzewodniczący:

1. Sylwester Zawadzki – Członek Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, Prezes Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku;

2. Waldemar Pędziński - Przedstawiciel Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej; Dyrektor Naczelny Centrum Diagnostyczno- Leczniczego

3. Józef Mozolewski - Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność"

4. Eugeniusz Muszyc– Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum ZZ Województwa Podlaskiego;

5. Bohdan Paszkowski- Wojewoda Podlaski;

6. Wojciech Winogrodzki- Podlaski Związek Pracodawców, Prezes Zarządu T-Matic Grupa Computerplus Sp. Z o.o.;

7. Ireneusz Wiśniewski - Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Podlaskiego;

8. Krzysztof Żukowski – Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Kanclerz Loży Białostockiej;

facebook