Dodana: 11 lipiec 2017 13:30

Zmodyfikowana: 14 lipiec 2017 11:13

Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku z dnia 10 lipca 2017r.

Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku obradowało w poniedziałek 10 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Obrady prowadził dr Waldemar Pędziński, Przewodnicząc WRDS w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu P1190570.jpg

W posiedzeniu uczestniczyli: Wojewoda Podlaski  Bohdan Paszkowski, Wiceprezes Zarządu Podlaskiego Związku Pracodawców Wojciech Winogrodzki, przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego Zbigniew Lenart,  Dyrektor Gabinetu Marszałka Wiesław Żyliński, Przewodnicząca zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń, świadczeń socjalnych i prawa pracy Agnieszka Olchin, Przewodniczący zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i funduszy europejskich Jacek Hordejuk i wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność Eugeniusz Formejster.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad Stanowiskami  WRDS w Białymstoku:  w sprawie wniosków wynikających z analizy danych  n/t eksportu województwa podlaskiego, w sprawie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego.

Stanowisko w sprawie zagrożeń dla rozwoju społeczno- gospodarczego województwa podlaskiego wynikających z aktualnej sytuacji regionalnych uczelni wyższych na wniosek członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku na posiedzeniu które odbyło się dnia 14 czerwca 2017r.było procedowane w trybie obiegowym i zostało przyjęte przez WRDS w Białymstoku dn. 30 czerwca 2017r. ( wojewoda wstrzymał się od głosu). Treść stanowiska w załączniku poniżej. 

Rozważano także działania WRDS w Białymstoku związane z pismami Ruchu Rolników Doliny Biebrzy Przyjaznej Czlowiekowi- Rolnikowi dotyczącymi problemów środowisk rolników nadbiebrzańskich a także pismem NSZZ SOLIDARNOŚĆ Komisji Podzakładowej Pracowników Poczty Polskiej w Białymstoku dotyczącym rozwoju sieci logistycznej Poczty Polskiej na Podlasiu.

Ważnym tematem posiedzenia Prezydium był udział Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego z Polski Wschodniej w organizowanym we wrześniu w Białymstoku Wschodnim Kongresie Gospodarczym i problematyka związana z rolą Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w rozwoju społeczno – gospodarczym regionu. Jakie są doświadczenia Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego oraz jaki jest wpływ tych rad na rozwój regionalny, jak wzmocnić dialog społeczny, czy w Polsce Wschodniej łatwiej czy trudniej o dialog między pracodawcami, związkami zawodowymi, rządem i samorządem -  to proponowana tematyka na sesję w trakcie Kongresu.

 

Pliki do pobrania

facebook