Dodana: 4 październik 2017 15:02

Zmodyfikowana: 19 październik 2017 13:04

Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku w dniu 4 października 2017r.

W dniu 4 października 2017r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu IMG_7869.JPG

Spotkanie prowadził Przewodniczący Wojewódzkiej Rady dr Waldemar Pędziński. Ze względu na tematykę w posiedzeniu oprócz członków Prezydium uczestniczyli zaproszeni goście: Pan Wojciech Kuźmicki z-ca Dyrektora NFZ, Pani Elżbieta Średzińska z NFZ, Pan Tomasz Goździkiewicz Dyrektor SPP ZOZ im. DR. Stanisława Deresza w Choroszczy, Pan Bogdan Dyjuk Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Pani Katarzyna Zajkowska Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, Pan Andrzej Grygoruk Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego, Pan Ryszard Waszkiewicz przedstawiciel Ruchu Rolników Dolina Biebrzy Przyjazna Człowiekowi- Rolnikowi, Pani Agnieszka Olchin Przewodnicząca zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń, świadczeń socjalnych i prawa pracy i Pan Jacek Hordejuk Przewodniczący zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i funduszy europejskich.

Posiedzenie poświęcone było problemowi współpracy między rolnikami a Biebrzańskim Parkiem Narodowym. W wyniku dyskusji ustalono, że WRDS zajmie się procedowaniem projektów zmian w obowiązujących dotychczas przepisach dotyczących przetargów w Biebrzańskim Parku Narodowym.

Przedstawiono także sytuację finansową Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Dr. St. Deresza w Choroszczy. Ustalono, że WRDS w Białymstoku będzie monitorował sytuację finansową w w/w szpitalu i w końcu listopada 2017r. doprowadzi do posiedzenia plenarnego Rady poświęconego problematyce zdrowotnej w naszym regionie.

Na posiedzeniu zaproponowano także procedowanie w trybie obiegowym przyjęcia dwóch Stanowisk Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku, Stanowiska Nr 5/2017 w sprawie powołania Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku i Stanowiska Nr 6/2017w sprawie udziału rzemiosła w kształceniu zawodowym (treść obu stanowisk w złączeniu).

W trakcie posiedzenia dyskutowano także nad udziałem przedstawicieli Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku w planowanej przez Radę Dialogu Społecznego dnia 25 października 2017r. Konferencji pt. „Siła dialogu regionalnego- wspieranie dialogu regionalnego w Polsce” a także nad bieżącymi tematami.

Pliki do pobrania

facebook