Dodana: 14 czerwiec 2017 15:33

Zmodyfikowana: 14 czerwiec 2017 15:41

WRDS obradowała nad stanem oświaty w województwie podlaskim

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego zebrała się w środę, 14 czerwca. Głównym tematem posiedzenia była sytuacja w oświacie województwa podlaskiego, stąd zaproszeni prelegenci. Wśród gości, którzy przybyli na obrady i wzięli udział w dyskusji byli posłowie: Władysław Kosiniak-Kamysz, Mieczysław Baszko i Dariusz Piątkowski.

Ilustracja do artykułu IMG_5758.JPG

Podlaski Wicekurator Oświaty Bożena Dzidkowska przedstawiła stan realizacji zadań wynikających z reformy edukacji w województwie podlaskim opisując kalendarium wprowadzanych zmian od lutego 2016 do chwili obecnej oraz działania podejmowane przez kuratorium.

- 1 września rozpocznie się nowy system edukacyjny w Polsce – zakończyła wicekurator.

 

Jak wygląda organizacja szkolnictwa po wdrożeniu reformy z punktu widzenia samorządu przedstawiła zebranym Wiesława Ćwiklińska zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Z danych przedstawionych przez dyrektor Ćwiklińską wynika, że do 60 wzrosła ilość przedszkoli w mieście, a do 47 ilość szkół podstawowych (w tym 6 specjalnych ośmioklasowych i jedna specjalna dla dorosłych), jedno gimnazjum jest wygaszane.

 

- Zgłoszone przez dyrektorów do samorządu minimalne potrzeby zapewnienia wyposażenia świetlic, sal w pomoce dydaktyczne opiewają w sumie na kwotę 5,5 mln zł; udało nam się pozyskać 830 tysięcy zł – powiedziała dyrektor Ćwiklińska by zobrazować minimalne koszty reformy.

 

- Dziwię się że tak niewiele chodzi prze3cież o duże miasto, niektóre z gmin w naszym województwie szacują koszty reformy na 2 mln zł – powiedział Zenon Białobrzeski wójt gminy Zbójna, (która jako jedna z dwóch gmin w województwie poszła do sądu w sprawie organizacji sieci szkół).

Zenon Białobrzeski występował jako przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w imieniu 114 samorządów i przedstawił organizację szkolnictwa po wdrożeniu ustawy z punktu widzenia małego samorządu.

 

Nawet wśród zwolenników zmian w oświacie tak szybkie wprowadzenie reformy budzi szereg obaw i kontrowersji - zmusza do zwalniania nauczycieli, nie zabezpiecza programów nauczania i co najważniejsze nie zapewnia środków finansowych, a przy tym zmusza do utrzymywania małych szkół.

 

- Myślę, że ta ustawa próbuje ograniczyć samorządność – dodał wójt Białobrzeski.

 

W kolejnych prezentacjach dr Bogusław Plawgo przedstawił innowacyjny program, który będzie zastosowany w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym – model wsparcia szkolnictwa zawodowego w kontekście luki kompetencyjnej.

Prezentację poświęconą dualnemu systemowi kształcenia zawodowego, odpowiadającego potrzebom gospodarki przedstawił zebranym Jacek Hordejuk reprezentant Związku Rzemiosła Polskiego.

 

Natomiast Robert Ciborowski rektor Uniwersytetu w Białymstoku omówił szanse i zagrożenia szkolnictwa wyższego Województwa Podlaskiego wynikające z projektu ustawy o Szkolnictwie Wyższym. Przekazał Radzie porozumienie pomiędzy rektorami w tej sprawie.

Władysław Kosiniak-Kamysz nie szczędził podlaskiej Radzie pochwał:

- Wasza Rada jest jedną z najaktywniej działających, niezależnie od tego, kto jej przewodniczy. Podejmujecie bardzo ważne tematy, przykładem jest dzisiejsze posiedzenie, wystąpienia i dyskusja.

(at)

facebook