Dodana: 18 kwiecień 2017 09:15

Zmodyfikowana: 18 kwiecień 2017 10:08

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Zmiana na stanowisku przewodniczącego

Waldemar Pędziński reprezentujący Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, został wybrany na przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku. Na ostatnim w tym roku posiedzeniu – w czwartek 29 grudnia – członkowie rady podziękowali też ustępującemu przewodniczącemu Józefowi Mozolewskiemu, szefowi NSZZ Solidarność, który przewodził działaniom WRDS przez ostatni rok.

Ilustracja do artykułu wrds29.12.1.jpg

- Był to niezwykle trudny, ale i owocny rok. Od nowa zbudowaliśmy instytucję, której celem nadrzędnym miał być dialog pracodawców, związkowców, samorządowców i strony rządowej. I to się udało – mówił w swoim wystąpieniu podsumowującym rok działalności WRDS Józef Mozolewski. – Powstało sprawne i efektywne narzędzie, przywrócono właściwą rolę dialogu społecznego.

Józef Mozolewski podkreślił też w swoim wystąpieniu pozytywną rolę Jerzego Leszczyńskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, który to swoim zarządzeniem z 4 grudnia 2015 roku powołał Wojewódzką Radę Dialogi Społecznego.

- Cieszę się, że mogłem powołać w Urzędzie Marszałkowskim WRDS, co było następstwem decyzji jeszcze poprzedniego ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza – mówił marszałek Leszczyński. - I chyba wszyscy się zgodzimy, że jest to dobra formuła. Ten rok pokazuje, że WRDSy są potrzebne, gdzie głos pracodawców czasami odmienny od głosu związkowców, czy samorządowców może być inny. I dobrze, że jest takie miejsce, gdzie możemy wzajemnie wysłuchać swoich argumentów.

Wojciech Winogrodzki, wiceprezes zarządu Podlaskiego Związku Pracodawców wyraził nadzieję, że w przyszłości Rada skuteczniej będzie – jak się wyraził – „docierała do świadomości dysydentów”. Jego zdaniem, w 2017 roku działalność WRDS powinna skupić się na sprawach gospodarczych, bo to one są najważniejsze.

Członkowie WRDS jednomyślnie przyjęli uchwałę, w której wybrano na Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku - Pana Waldemara Pędzińskiego. W tej samej uchwale stwierdzono wybór następujących Wiceprzewodniczących Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku:

1)      Pan Jerzy Leszczyński

2)      Pan Bohdan Paszkowski

3)      Pan Józef Mozolewski

4)      Pan Eugeniusz Muszyc

5)      Pan Zbigniew Jan Lenart

6)      Pan Ireneusz Wiśniewski

7)      Pan Wojciech Winogrodzki

8)      Pan Krzysztof  Żukowski.

– Dziękuję za wybór. Poprzeczka przewodniczenia ustanowiona została wysoko tak pod względem organizacyjnym – ale tego się nie boję, bo lubię dobrą organizację, ale także pod względem wartości. Ja jestem człowiekiem dla którego ważnymi są: praca, dobro społeczne, skuteczność działania. I w tych elementach będę się nadal doskonalił, by Państwu wstydu nie przynieść – podkreślał w swoim pierwszym przemówieniu Waldemar Pędziński, nowy przewodniczący WRDS w Białymstoku.

Sprawozdanie z pierwszego roku działalności WRDS w załączniku poniżej 

(mk)

facebook