Dodana: 8 listopad 2018 11:14

Zmodyfikowana: 9 listopad 2018 10:12

Komunikat ze spotkania prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogi Społecznego

Stan aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 oraz omówienie projektu stanowiska dotyczącego rozwoju kształcenia zawodowego w naszym regionie to tematy dyskutowane na posiedzeniu prezydium WRDS w Białymstoku, które odbyło się 6 listopada br.

Ilustracja do artykułu glowne posiedzenie wrds.JPG

O stanie aktualizacji strategii rozwoju naszego województwa mówiła dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Wioletta Dąbrowska. Przekazała ona informację, iż  opracowując harmonogram prac brane są pod uwagę uwarunkowania krajowe. Obecnie aktualizowane są dane zawarte w diagnozie sytuacji społeczno- gospodarczej województwa. Diagnoza uwzględni także wnioski z dotychczasowej realizacji strategii. Powstanie ona w III-IV kwartale 2019 r., następnie zostanie przekazana do konsultacji m.in. Podlaskiemu Forum Terytorialnemu. Podkreślona została również rola strony społecznej w całym procesie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.

Prezydium WRDS w Białymstoku zarekomendowało przyjęcie stanowiska dotyczącego rozwoju kształcenia zawodowego w naszym województwie przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w Białymstoku, podczas zaplanowanego na 14 listopada posiedzenia plenarnego. Stanowisko zostało opracowane na podstawnie wniosków, które padły po posiedzeniu plenarnym WRDS poświęconym przyszłości rynku pracy i kadr, oraz roli szkolnictwa zawodowego w rozwoju naszego województwa, które odbyło się we wrześniu w Bielsku Podlaskim.

 

  

facebook