Dodana: 6 wrzesień 2018 12:54

Zmodyfikowana: 7 wrzesień 2018 11:58

Komunikat z posiedzenia Prezydium WRDS w Białymstoku 4 września 2018r.

Czy zmiany w szkolnictwie wpłyną na lokalny i regionalny rynek pracy? To był jeden z tematów posiedzenia Prezydium WRDS w Białymstoku, które odbyło się 4 września 2018r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. W posiedzeniu uczestniczyły wszystkie strony Dialogu Społecznego. Dyskutowano o tematyce najbliższego posiedzenia plenarnego WRDS, które odbędzie się 14 września. Posiedzenia plenarne WRDS odbywały się już w Łomży, Suwałkach a teraz posiedzenie odbędzie się w ważnym dla regionu ośrodku subregionalnym jakim jest Bielsk Podlaski.

Ilustracja do artykułu P1660063.jpg

Zawody przyszłości w kontekście globalnych trendów gospodarczych na przykładzie naszego województwa, współpraca w zakresie wytyczania kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego na potrzeby rynku pracy - to główna tematyka najbliższego posiedzenia.

Prezydium wyraziło potrzebę większego upowszechniania wśród obywateli, szczególnie Województwa Podlaskiego, wiedzy na temat organizacji systemu Dialogu Społecznego w Polsce, aktualnych działań podejmowanych przez instytucje Dialogu Społecznego, a także wydarzeń organizowanych przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w Białymstoku.

facebook