Dodana: 12 listopad 2017 11:30

Zmodyfikowana: 12 listopad 2017 11:30

Komunikat z posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku z dnia 10 listopada 2017 r.

W piątek, 10 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku. Spotkanie prowadził Przewodniczący Wojewódzkiej Rady dr Waldemar Pędziński.

Ilustracja do artykułu P1380058.jpg

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Prezydium WRDS w Białymstoku - Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Podlaskiego Eugeniusz Muszyc, Wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Podlaskiego Michał Karpowicz, Wiceprezes Zarządu Podlaskiego Związku Pracodawców Wojciech Winogrodzki, Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Kanclerz Loży Białostockiej Krzysztof Żukowski, Sylwester Zawadzki Prezes Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku oraz zaproszeni goście:  Agnieszka Olchin przewodnicząca zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń, świadczeń socjalnych i prawa pracy, Jacek Hordejuk przewodniczący zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i funduszy europejskich oraz Leszek Lulewicz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

W trakcie posiedzenia zajmowano się tematyką związaną ze współpracą rolników z Biebrzańskim Parkiem Narodowym, z problemami związanymi z wdrażaniem publicznego transportu zbiorowego, a także rozważano dalsze funkcjonowanie prawa użytkowania wieczystego.

Podsumowano także udział reprezentantów WRDS w Białymstoku w konferencji „Siła dialogu regionalnego – wspieranie dialogu regionalnego w Polsce” organizowanej przez Radę Dialogu Społecznego w dniu 25 października 2017r.

Ustalono tematykę i proces przygotowania do posiedzenia plenarnego WRDS w Białymstoku, w dniu 29 listopada 2017r., które będzie poświęcone sytuacji finansowej szpitali województwa podlaskiego. Będzie to kontynuacja tematyki ochrony zdrowia, którą zajmowała się Rada w ubiegłym roku.

 

facebook