Dodana: 4 październik 2017 15:02

Zmodyfikowana: 4 październik 2017 15:02

IV WKG. Rola Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Białymstoku również wzięła udział w IV Wschodnim Kongresie Gospodarczym i zaprosiła na swój panel osoby z WRDS-ów z innych województw, by podzielili się doświadczeniami z dwuletniego funkcjonowania. W spotkaniu uczestniczył też przedstawiciel Rady Dialogu Społecznego z Warszawy, który zapoznał zebranych z ustaleniami legislacyjnymi nad poprawkami do ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.

Ilustracja do artykułu IMG_6990.jpg

Przedstawicieli Rad Dialogu powitał gospodarz Kongresu marszałek Jerzy Leszczyński oraz gość Wicemarszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego Sylwia Jaskulska. Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni: Zbigniew Żurek, przewodniczący zespołu problemowego ds. Rozwoju Regionalnego Rady Dialogu Społecznego; Jacek Sułek, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Kielcach, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego; Andrzej Ryński, były marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, reprezentant pracodawców w WRDS w Olsztynie; Ireneusz WIśniewski, wiceprzewodniczący WRDS w Białymstoku, Rada OPZZ Województwa Podlaskiego. Moderatorem spotkania był Waldemar Pędziński, przewodniczący WRDS w Białymstoku.

Podczas spotkania uczestnicy podzielili się doświadczeniami WRDS-ów z poszczególnych województw z dwuletniego niemal okresu funkcjonowania. Zastanawiali się, jaki wpływ ma dialog społeczny na rozwój regionalny oraz w jaki sposób można wzmocnić dialog społeczny. Czy w województwach Polski Wschodniej łatwiej czy trudniej o dialog pomiedzy rządem, samorządem, pracodawcami i pracownikami.

Jacek Sułek zreferował czym zajmowała się świętokrzyska WRDS; zespoły problemowe, tematy interwencyjne w sektorze hutniczym, rozwiązywanie problemów między pracodawcami a pracownikami, transport publiczny...
- Co roku piszemy do ministerstwa, by zabezpieczyć wyższe środki, nie udaje się - mówił Jacek Sułek. Przyznał się też do kryzysu w Radzie, kiedy przy wyborze społecznych przedstawicieli do rady NFZ, doszło do głosowania.
- Głosowanie w Dialogu, to kryzys w Radzie, Urząd Wojewódzki wyszedł z tego poobijany - przyznał.

Andrzej Ryński był zdania, że forma Rady, w której co roku nastęuje zmiana przewodniczącego, tak by wszystkie strony Dialogu mogły tę funkcję sprawować, jest odpowiednia. Olszyńska WRDS również zajmowała się rozwiązywaniem lokalnych problemów społecznych pomiędzy pracodawcami a pracownikami.
- Niepokoi nas jednak fakt, czy Rady nie staną się przedmiotem targów politycznych, gdzie mają zostać - przy
wojewodzie czy marszałku? - zakończył Andrzej Ryński.

Działalność podlaskiej WRDS zreferował Ireneusz Wisniewski.

Jaka przyszłość czeka Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego, zależy od zmian legislacyjnych. Na ten temat głos zabrał Zbigniew Żurek, który zapoznał zebranych ze stanem prac legislacyjnych, wynikami spotkania przedstawicieli Rady z Prezydenterm Andrzejem Dudą i treścią zgłoszonych prezydentowi propozycji.
- Zgłosiliśmy tylko te rzeczy, które przyjęliśmy w drodze consensusu: ile powinny Rady otrzymywać pieniędzy - 200 tysięcy na rok; po drugie, gdzie powinny być usytuowane, przy wojewodzie czy marszałku (na razie zostają przy marszałku); zadania - zadania z poziomu województwa - wyliczał Zbigniew Żurek.

Głos w dyskusji zabrał Wojciech Winogrodzki: czy Rady mają sie zająć tylko zadaniami województwa?
- To nie tak. Prosimy, byśmy mogli zająć się sprawami, które mają wymiar wojewódzki, ale znajdują się w kompetencjach centrali - reforma oświaty, służba zdrowia dotyczą naszych ludzi tu, ale zależą od decyzji administracji centralnej. Jesteśmy wypychani poza główny nurt zdarzeń, dialog teraz odbywa sie na ulicy. Owszem czasem jesteśmy pytani, ale tylko grzecznościowo i wybiórczo.
Pojawiły sie też i inne głosy, że ustalenia Rady nie są uwzględniane, nie maja mocy sprawczej, że stanowiska wysyłane do Warszawy nie mogą się doczekać uwzględnienia, że inicjatywa ustawodawcza 15 posłów wyklucza konieczność zasięgnięcia opinii Dialogu Społecznego.
- My jesteśmy w takiej samej sytuacji jak Państwo - odpowiedział Zbigniew Żurek - ale powinniśmy się wzmacniać poprzez wysłanie waszego stanowiska do zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego.

Na konicec panelu ustalono, że posumowaniem dyskusji na temat roli dialogu społecznego w rozwoju społeczno- gospodarczym będzie propozycja wspólnego Stanowiska, która zostanie przedstawiona na Prezydium WRDS w Białymstoku dn. 4 października 2017r. i po konsultacjach w gronie członków WRDS zostanie przesłana do Rady Dialogu Społecznego.

 (at)

facebook