Dodana: 25 lipiec 2017 21:22

Zmodyfikowana: 25 lipiec 2017 21:26

Zarząd województwa rozdysponował pieniądze na rehabilitację osób niepełnosprawnych

We wtorek, 25 lipca Zarząd Województwa Podlaskiego rozdysponował 150 tys. zł pomiędzy 15 organizacji pozarządowych zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Pieniądze pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ilustracja do artykułu P1200570.jpg

Na konkurs ogłoszony w maju br. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wpłynęło 35 ofert. Dwie z nich nie spełniło wymogów  formalnych, komisja konkursowa oceniła więc pozostałe 33. Spośród nich wyłoniła 15 i to one są ujęte w podjętej dziś przez zarząd uchwale.

Całkowity koszt działań realizowanych przez  wybrane organizacje to blisko 250 tys. zł. Łączna kwota dotacji przyznana dziś przez zarząd to 150 tys. zł, z czego najwyższa wartość dofinansowania nie mogła przekroczyć 15 tys. zł.

Wśród organizacji, które otrzymają pieniądze na działania skierowane do osób niepełnosprawnych są m.in.:

- Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach - zadanie pn.: „Prowadzenie rehabilitacji w Weekendowym Ośrodku Wsparcia” -  15 tys. zł dotacji;

- Fundacja Wspierania Edukacji, Integracji i Terapii Osób Niepełnosprawnych „Kaja”– IV „Międzynarodowe Forum Opiekunów i terapeutów osób niepełnosprawnych – Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną.” – 12 tys. zł dotacji;

- Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok – Eindhoven -  zadanie pn.: „Warsztaty rozwijające kompetencje drogą do aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi” – 11 tys. zł dotacji

- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie „Barwa” - zadanie pn.: „Tęcza przyszłości” – program wsparcia dla dzieci i młodzieży z autyzmem”  - 10 tys. zł dotacji;

- Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka -  „Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji kobiet po operacji onkologicznej piersi” -  7,5 tys. zł dotacji.

Em/art

facebook