Dodana: 18 styczeń 2018 13:14

Zmodyfikowana: 18 styczeń 2018 13:14

200 tysięcy na promocję zdrowia. Zarząd Województwa ogłasza konkurs

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Ilustracja do artykułu laboratory-470741_960_720.jpg

W powyższej sferze planowane jest wspieranie realizacji zadań mających na celu prewencję chorób, edukację zdrowotną mieszkańców województwa, która może wpłynąć skutecznie na podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki chorób, wzmocnienie odpowiedzialności za własne zdrowie, poprawę dostępności do aktualnych informacji z zakresu zdrowia publicznego.

I. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW I RODZAJE ZADAŃ: Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynosi 200 000,00 zł.

1. Zadania w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia poprzez upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego stylu życia w populacji województwa podlaskiego. Wspierane działania będą obejmować aktywności ukierunkowane na informowanie i edukowanie mieszkańców województwa podlaskiego na temat czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych związanych z rozpowszechnieniem palenia tytoniu, nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi ludności i jakością żywności oraz niskim poziomem aktywności fizycznej.

2. Zadania w zakresie wczesnego wykrywania oraz ograniczania skutków zdrowotnych schorzeń i urazów będących najczęstszą przyczyną zachorowań lub zgonów w województwie podlaskim. W ramach zadania wspierane będą działania z zakresu zdrowia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem działań adresowanych do populacji dzieci i młodzieży oraz osób w wieku powyżej 65 lat w województwie podlaskim.

3.Działania dotyczące III-rzędowej profilaktyki w zakresie zdrowia psychicznego. Działania w ramach realizacji zadania będą miały na celu zwiększenie możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy przez osoby narażone na problemy zdrowia psychicznego, w tym ich opiekunów.

4. Działania mające na celu zapobieganie i ograniczenie szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w województwie podlaskim. W ramach zadania wspierane będą działania z zakresu prewencji pierwotnej i wtórnej chorób zakaźnych.

facebook