Dodana: 16 listopad 2017 14:09

Zmodyfikowana: 16 listopad 2017 14:09

Ponad 4 miliony złotych zdobyli na badania naukowcy UMB z Narodowego Centrum Nauki

Projekty dotyczą m.in. : badań nowotworowych, gojenia ran, wpływu promieniowania zawartego w świetle słonecznym na skórę i komórki, bakteryjnej flory jelitowej i jej wpływu na chorobę niedokrwienną serca, oraz leczenia pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym.

Ilustracja do artykułu Lek. Remigiusz Kazimierczyk, prof. K. Kamiński, opiekun naukowy, Lek.jpg

Prof. dr hab. Jerzy Aleksander Pałka z Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB (kierownik Zakładu Chemii Leków) zdobył wraz z zespołem badawczym blisko 1,9 mln. złotych (w ramach OPUS 13) na badania „Identyfikacja mechanizmu przeciwnowotworowego działania metforminy, jako eksperymentalny kierunek doskonalenia farmakoterapii raka.”

Przedmiotem projektu badawczego jest identyfikacja mechanizmu przeciwnowotworowego działania metforminy. Metformina stanowi aktualnie lek pierwszego rzutu w leczeniu cukrzycy typu II. Przypuszczenie o przeciwnowotworowym działaniu metforminy zainicjowały badania farmako-epidemiologiczne w 2005 roku wykazujące obniżone ryzyko choroby nowotworowej u pacjentow z cukrzycą typu II, przyjmujących metforminę Niemniej jednak molekularny mechanizm działania przeciwnowotworowego metforminy nie jest nadal znany.

Naukowcy pod kierownictwem dr hab. Wojciecha Miltyka Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Kierownika Samodzielnej Pracowni Analizy Leków pozyskali ponad 1,7 miliona złotych (w ramach OPUS 13) na badania w ramach projektu : "Prolidaza jako czynnik pobudzający gojenie ran w eksperymentalnych modelach komórek skóry". 

Lekarz Emilia Sawicka z Kliniki Kardiologii UMB pozyskała w ramach konkursu PRELUDIUM 13 blisko 180 tys. na projekt badawczy „Mikrobiom jelitowy, a choroba niedokrwienna serca”. Opiekunem naukowym projektu jest  Prof. dr hab. Karol Adam Kamiński  z Kliniki Kardiologii UMB, p.o. Kierownika Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych.

Lek. Emilia Sawicka, studentka studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB, rezydentka w Klinice Kardiologii USK, Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Badanie dotyczy choroby niedokrwiennej serca (ChNS), będącej jedną z częstszych przyczyn hospitalizacji, zgonów oraz inwalidztwa w Polsce i Europie.

Lek. Remigiusz Kazimierczyk  z Kliniki Kardiologii UMB pozyskał blisko 180 tys. złotych (PRELUDIUM 13) na projekt "Wykorzystanie obrazowania hybrydowego PET/MRI w kompleksowej ocenie diagnostyczno-klinicznej pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym".

Lek. Remigiusz Kazimierczyk jest studentem IV roku studiów doktoranckich oraz rezydentem w Klinice Kardiologii UMB. Jest wykonawcą kilku projektów naukowych związanych z zagadnieniem nadciśnienia płucnego. Dotychczas jest autorem lub współautorem 7 prac naukowych o łącznym IF 11.45. Otrzymywał nagrody i wyróżnienia na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych. Otworzył przewód doktorski pt.: Udział płytek krwi w regulacji stanu zapalnego u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym". Promotorem doktoranta jest profesor Karol Kamiński.

Magister Agnieszka Gęgotek, młody pracownik naukowy Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, zdobyła ponad 150 tys. złotych na realizację projektu „Ocena współdziałania rutyny i kwasu askorbowego w cytoprotekcyjnym działaniu na fibroblasty i keratynocyty poddane ekspozycji na promieniowanie UVA i UVB”.

Opiekunem naukowym projektu jest Prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska Prodziekan ds. Nauki Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB, Kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.  Działalność badawcza mgr A. Gęgotek dotyczy głownie oceny wpływu substancji naturalnych na profil proteomiczny komórek skóry ludzkiej poddanych działaniu promieniowania UV i w konsekwencji na zaburzenia równowagi redoks i poziomu mediatorów lipidowych w komórkach. 

Szczegóły o zwycięskich grantach na stronie :

https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2017-11-15-opus13-preludium13

 

facebook