Dodana: 7 grudzień 2017 14:53

Zmodyfikowana: 7 grudzień 2017 14:53

Podlaskie szpitale dzielą się doświadczeniami nt. współpracy transgranicznej w dziedzinie zdrowia

6 grudnia 2017 r. w biurze rządu walijskiego w Brukseli odbyła się doroczna konferencja stowarzyszenia EUREGHA pt. "Badanie regionalnej współpracy transgranicznej w dziedzinie zdrowia: obecne praktyki i przyszłość".

Ilustracja do artykułu 2-1512653208img_1447.JPG

Konferencja zgromadziła regiony członkowskie EUREGHA, europejskie sieci opieki zdrowotnej, przedstawicieli instytucji UE i innych zainteresowanych stron, w celu:

 • przedstawienia kluczowych elementów i strategii prowadzących do pomyślnej transgranicznej współpracy w dziedzinie zdrowia, a także sposobów zapewnienia długotrwałej i zinstytucjonalizowanej współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia w regionach przygranicznych, poprzez
 • poszukiwanie regionalnych i lokalnych dobrych praktyk i wyzwań dotyczących transgranicznej współpracy w dziedzinie zdrowia oraz sposobów transpozycji tych rozwiązań na inne regiony, oraz
 • skupienia się na przyszłych perspektywach europejskiej współpracy w dziedzinie zdrowia i rozróżnienie przyszłych możliwości regionalnej współpracy transgranicznej w tym obszarze.

Podczas konferencji przedstawiciele Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach oraz Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy zaprezentowali swoje doświadczenia w przedmiocie współpracy transgranicznej na tle innych regionów - członków EUREGHA. Szpital Wojewódzki w Suwałkach przybliżył temat zdrowia matki i dziecka, natomiast Szpital Psychiatryczny w Choroszczy nakreślił temat współpracy w leczeniu ostrych zaburzeń psychicznych.

W konferencji udział wzięli: Bogdan Dyjuk – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Dominik Maślach – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia UMWP, Tomasz Teodor Goździkiewicz – Dyrektor SP Psychiatrycznego ZOZ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, oraz przedstawiciele Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – Edyta Krzywicka i Valdemar Baranovskij.

______________________________

Stowarzyszenie Regionów Europejskich na Rzecz Ochrony Zdrowia (ang. European Regional and Local Health Authorities - EUREGHA) reprezentuje interesy władz lokalnych i regionalnych w zakresie zdrowia publicznego. Powstała 30 stycznia 2006 r., zgodnie z zaleceniem Komitetu Regionów. W roku 2011 sieć została sformalizowana. Powołany został jej Zarząd, Sekretariat i Zgromadzenie Ogólne.  EUREGHA jest organizacją typu non-profit działającą na podstawie przepisów prawa belgijskiego, tj. ustawy z dnia 27 czerwca 1921 r. o stowarzyszeniach typu non-profit, międzynarodowych stowarzyszeniach non-profit oraz fundacjach.

Stowarzyszenie ma na celu ustanowienie współpracy pomiędzy europejskimi władzami regionalnymi i lokalnymi, szczególnie ich organami zajmującymi się opieką zdrowotną i zdrowiem publicznym w Europie, a także ustanowienie w tym zakresie bliższej współpracy z instytucjami Unii Europejskiej, a także innymi organizacjami międzynarodowymi i publicznymi związanymi z opieką zdrowotną i zdrowiem publicznym na świecie.

Najważniejsze cele sieci EUREGHA:

 • Zwiększenie roli władz lokalnych i regionalnych na poziomie europejski.
 • Wymiana informacji i doświadczeń w zakresie zdrowia publicznego.
 • Zwiększenie świadomości na temat roli władz regionalnych w realizacji polityki UE w dziedzinie zdrowia.
 • Poprawa współpracy między poszczególnymi przedstawicielstwami regionalnymi w Brukseli.
 • Współpraca z zainteresowanymi podmiotami, takimi jak organizacje pozarządowe i uczelnie.
 • Współpraca z instytucjami UE, w szczególności z Komisją Europejską, Komitetem Regionów, Parlamentem Europejskim.

  Za: podlaskie.eu
facebook