Dodana: 2 wrzesień 2017 12:17

Zmodyfikowana: 2 wrzesień 2017 12:17

Białystok. Ochrona seniorów przed grypą

Dziś w Białymstoku rozpoczęła się realizacja programu szczepień ochronnych przeciw grypie, przygotowanego przez Urząd Miejski. Mieszkańcy Białegostoku powyżej 60 roku życia, chcący skorzystać z bezpłatnej szczepionki przeciw grypie, mogą zrobić to w siedmiu placówkach medycznych.

Ilustracja do artykułu grypa.jpg

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Białegostoku po 60 roku życia został przygotowany na lata 2017–2020. Pod koniec lipca rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert. Wyłonionych zostało siedmiu wykonawców, którzy zajmują się realizacją programu. Oprócz szczepienia starszych osób będą też prowadzić działania edukacyjne.

Na realizację programu w 2017 r. Miasto przeznaczyło 150 tys. zł. Ta kwota wystarczy na zaszczepienie 3 tys. 287 osób. Szczepienia będą odbywały się między wrześniem a listopadem, czyli na początku sezonu epidemiologicznego. Podobnie będzie przez trzy kolejne lata. O przyjęciu do programu decyduje kolejność zgłoszeń. Skorzystać z niego mogą osoby, u których nie ma przeciwskazań do realizacji szczepień.

 Chcemy w ten sposób pomóc białostockim seniorom i umożliwić im dostęp do szczepień przeciwko grypie – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Wielu osób nie stać na kupowanie szczepionek, a grypa jest poważnym problemem zdrowotnym.

W zależności od sezonu choruje na nią ok. 5–15% populacji. Śmiertelność z powodu powikłań pogrypowych jest najwyższa wśród osób starszych. Zdaniem WHO szczepienia przeciwko tej chorobie są bezpieczną i skuteczną metodą profilaktyki powikłań pogrypowych.

Placówki, w których można się zaszczepić:

Nazwa placówki, dane kontaktowe:

Rejestracja w godz.:

NZOZ Podlaskie Centrum Medyczne PW JARD

Podlaskie Centrum Medyczne przy 
ul. Transportowej 4

tel. 85 742 28 08, 85 742 28 09

poniedziałek   800 – 1800

wtorek             800 – 1800

środa              800 – 1800

czwartek         800 – 1800

piątek             800 – 1800

„Eskulap ”Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy

Przychodnia Nr 1 przy ul. Nowy Świat 11 C,

tel. 85 745 00 36, 745 00 37

Przychodnia Nr 2 przy ul. I. Białówny 9/1, 
tel. 85 741 69 01

poniedziałek   800 – 1800

wtorek             800 – 1800

środa              800 – 1800

czwartek         800 – 1800

piątek             800 – 1800

NZOZ DOMESTICUS sp.p

Przychodnia przy ul. Storczykowej 5

tel. 85 663 68 64, 85 661 40 35

poniedziałek   800 – 1800

wtorek             800 – 1800

środa              800 – 1800

czwartek         800 – 1800

piątek             800 – 1800

NZOZ „PORADNIA RODZINNA” Agnieszka Gosk

Przychodnia ul. Ks. St. Andrukiewicza 4 lok. 3u, 

tel. 85 74 00 187

poniedziałek   800 – 1800

wtorek             800 – 1800

środa              800 – 1800

czwartek         800 – 1800

piątek             800 – 1800

Villa Med Sp.z o.o.

Przychodnia ul. Cz. Miłosna 24

tel. 85 653 77 60

poniedziałek   000 – 2359

wtorek             000 – 2359

środa              000 – 2359

czwartek         000 – 2359

piątek             000 – 2359

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK

Przychodnia ul. H. Sienkiewicza 79

tel. 85 664 85 15

poniedziałek   1500 – 1800

wtorek             800 – 1025

środa              1500 – 1800

czwartek         1500 – 1800

piątek              800 – 1025

MICHALSKA-Spółka Partnerska Lekarzy NZOZ „ZDROWIE”

Przychodnia ul. Mieszka I 8c lok. 15

tel. 85 732 88 16

poniedziałek   800 – 1800

wtorek             800 – 1800

środa              800 – 1800

czwartek         800 – 1800

piątek             800 – 1800

Za: UM Białystok
facebook