Dodana: 25 lipiec 2017 15:17

Zmodyfikowana: 25 lipiec 2017 15:21

Białostockie Centrum Onkologii z nową dyrektor

Magdalena Joanna Borkowska - to nowa dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii. Zarząd Województwa Podlaskiego powołał ją dziś na to stanowisko zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej.

Ilustracja do artykułu P1200719.jpg

Nowa dyrektor białostockiej placówki jest prawniczką (Uniwersytet w Białymstoku), absolwentką studiów podyplomowych zarządzania i finansów w ochronie zdrowia (Akademia Ekonomiczna im. Oksara Langego we Wrocławiu), studiów MBA (University of Central Lancashire). Ukończyła również liczne kursy i szkolenia menadżerskie oraz zarządcze w zakresie ochrony zdrowia.

Od 1998 r. pracowała w instytucjach ubezpieczenia zdrowotnego, najpierw jako główny specjalista w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego (oddział regionalny w Białymstoku), następnie – zajmując stanowiska kierownicze – w Podlaskiej Regionalnej Kasie Chorych oraz Podlaskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Białymstoku, gdzie  dwukrotnie pełniła obowiązki dyrektora tegoż oddziału. Obecnie jest zastępcą dyrektora Gabinetu Prezesa NFZ w Warszawie.

Pani Magdalena Borkowska rozpocznie pracę w Białostockim Centrum Onkologii od dnia 8 sierpnia br. Zarząd Województwa zdecydował dziś bowiem o zwolnieniu dotychczasowej dyrektor placówki Pani dr Marzeny Juczewskiej z obowiązku świadczenia pracy od dnia 7 sierpnia do 28 sierpnia br., kiedy to rozwiązuje się jej umowa o pracę na mocy porozumienia stron. Pani dr Marzena Juczewska zrezygnowała z pełnionego stanowiska w maju br, z zamiarem przejścia na emeryturę. Zmiana terminu powołania nowej dyrektor placówki jest związana z koniecznością szybkiego wdrożenia i reprezentowania BCO podczas negocjacji z podlaskim oddziałem NFZ w związku z ogłoszonymi konkursami  ofert.  Nowa dyrektor ma też przygotować szpital do wejścia w nowy, mający obowiązywać od 1 października br.,  system finansowania w związku ze zmianą ustawy o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

art

 

Nowy układ elementów w załącznikach

facebook