Dodana: 16 styczeń 2018 13:27

Zmodyfikowana: 16 styczeń 2018 13:35

200 tysięcy na promocję zdrowia. Zarząd Województwa ogłasza konkurs

Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego została podjęta we wtorek 16 stycznia i dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Ilustracja do artykułu zarzad1.18.jpg

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynosi 200 000,00 zł.

Konkurs obejmuje zadania publiczne, które mają być realizowane w terminie
od 6 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

Termin składania ofert: 

18 stycznia 2018 r. – 8 lutego 2018 r. – oferty składane elektronicznie w systemie witkac.pl

18 stycznia 2018 r. – 12 lutego 2018 r.  – potwierdzenie złożonych ofert w wersji papierowej.

Celem konkursu jest wspieranie realizacji zadań mających na celu prewencję chorób, edukację zdrowotną mieszkańców województwa, która może wpłynąć skutecznie na podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki chorób, wzmocnienie odpowiedzialności za własne zdrowie, poprawę dostępności do aktualnych informacji z zakresu zdrowia publicznego.

W ramach konkursu mogą zostać zrealizowane:

  1. Zadania w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia poprzez upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego stylu życia w populacji województwa podlaskiego.

Wspierane działania będą obejmować aktywności ukierunkowane na informowanie i edukowanie mieszkańców województwa podlaskiego na temat czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych związanych z rozpowszechnieniem palenia tytoniu, nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi ludności i jakością żywności oraz niskim poziomem aktywności fizycznej.

  1. Zadania w zakresie wczesnego wykrywania oraz ograniczania skutków zdrowotnych schorzeń i urazów będących najczęstszą przyczyną zachorowań lub zgonów w województwie podlaskim.

W ramach zadania wspierane będą działania z zakresu zdrowia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem działań adresowanych do populacji dzieci i młodzieży oraz osób w wieku powyżej 65 lat w województwie podlaskim.

  1. Działania dotyczące III-rzędowej profilaktyki w zakresie zdrowia psychicznego.

Działania w ramach realizacji zadania będą miały na celu zwiększenie możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy przez osoby narażone na problemy zdrowia psychicznego, w tym ich opiekunów.

  1. Działania mające na celu zapobieganie i ograniczenie szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w województwie podlaskim.

W ramach zadania wspierane będą działania z zakresu prewencji pierwotnej i wtórnej chorób zakaźnych.

Samorząd Województwa Podlaskiego na realizację zadania publicznego w sferze Ochrony i Promocja Zdrowia: w 2016 r. przeznaczył kwotę w wysokości - 107 117,00 zł, w 2017 r. – 162 000,00 zł

(opr.mk)

Pliki do pobrania

facebook