Dodana: 26 wrzesień 2017 11:13

Zmodyfikowana: 26 wrzesień 2017 11:14

Terminy szkoleń stażystów w 2017 roku

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku uprzejmie informuje co poniżej.

W dniu 24 maja 2017r. została zawarta Umowa 3/2017, której przedmiotem jest zorganizowanie w roku bieżącym przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 2 dniowego kursu lekarzy stażystów podsumowującego zagadnienia ujęte w programie z zakresu medycyny ratunkowej.

Planowane dni realizacji wspomnianego kursu to 28-29 wrzesień 2017r.

 

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego poniżej przedstawia wykaz jednostek z którymi Marszałek Województwa Podlaskiego podpisał stosowne umowy na przeprowadzenie szkoleń stażystów realizujących staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów na terenie Województwa Podlaskiego.

Ratownictwo medyczne
lekarze dentyści

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

15-874 Białystok ul. Poleska 89

Ratownictwo medyczne

Lekarze

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

15-089 Białystok ul. Jana Kilińskiego 1

 

Transfuzjologia kliniczna

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

15-950 Białystok ul. M. Skłodowskiej Curie 23

 

Profilaktyka zakażeń HIV, diagnostyka i leczenie chorych na AIDS

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

15-540 Białystok ul. Żurawia 14

 

Orzecznictwo

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku

15-082 Białystok ul. Świętojańska 7

 

Bioetyka

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku

15-082 Białystok ul. Świętojańska 7

 

Prawo medyczne

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku

15-082 Białystok ul. Świętojańska 7

 

facebook