Marszałek Województwa Podlaskiego - MIECZYSŁAW BASZKO

Mieczysław Kazimierz Baszko
Urodził się w 1961 roku w Boratyńszczyźnie w gminie Szudziałowo. Jego rodzina jest katolicko – prawosławna.
W 1993 roku ukończył AWF w Białej Podlaskiej, a następnie studia podyplomowe w zakresie zarządzania i organizacji na AWF w Poznaniu.
W latach 1985 – 88 pracował jako nauczyciel w gminie Szudziałowo. Następnie do 1995 roku uczył w Szkole Podstawowej nr 4 w Sokółce.
W latach 1995 – 2008 był dyrektorem sokólskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i jednocześnie – od 1998 roku – nauczycielem na pół etatu w Zespole Szkół Ogólnokształcących.
Jest jednym z najbardziej znanych działaczy PSL w województwie. Wstąpił do stronnictwa w 1996 roku. Od siedmiu lat jest prezesem PSL w powiecie sokólskim i wiceprezesem wojewódzkim. Drugą kadencję zasiada w Radzie Naczelnej PSL.
W 1994 roku został wybrany - jako kandydat niezależny - do rady miasta i gminy w Sokółce, od 2002 przez dwie kadencje w radzie powiatu sokólskiego z listy PSL. W maju 2007 roku został po raz pierwszy radnym sejmiku.     
Od stycznia 2008 do końca 2010 roku był członkiem Zarządu Województwa Podlaskiego, a w ostatniej kadencji wicemarszałkiem. Nadzorował Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak też departamenty rolnictwa i obszarów rybackich oraz mienia i geodezji.
Pełni wiele funkcji społecznych: jest m.in. przewodniczącym Ludowych Zespołów Sportowych w woj. podlaskim, przewodniczącym krajowej komisji Związku Narciarstwa Wodnego, członkiem prezydium Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie. Udziela się w Stowarzyszeniu Pomocy Polakom na Wschodzie „Rubież”.
Odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi, „Zasłużony Białostocczyźnie”.
Żonaty, troje dzieci. W wolnych chwilach pasjonuje się ogrodnictwem, chętnie gotuje.
W wyborach do sejmiku 16 listopada 2014 roku zdobył ponad 16 tysięcy głosów, najwięcej w województwie.