Dodana: 30 listopad 2017 09:37

Zmodyfikowana: 30 listopad 2017 09:42

Uwaga! Konkurs

Mamy jedno podwójne zaproszenie na spektakl „Kwartet dla czterech aktorów” . Przedstawienie odbędzie się w najbliższą sobotę ( 02.12.17) o godz.18.00 w OiFP. Aby zdobyć zaproszenie należy zadzwonić do redakcji Wrót Podlasia (85 6654492) i podać nazwisko autora sztuki „Kwartet dla czterech aktorów”

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

Więcej o spektaklu Teatralny klasyk w aktorsko-operowej obsadzie. Kwartet dla czterech aktorów już w piątek

 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu (imię i nazwisko, nr. telefonu) w celu niezbędnym do realizacji konkursu „Kwartet dla czterech aktorów”– zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 j.t. ).

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Marszałek Województwa Podlaskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok);

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu „Kwartet dla czterech aktorów”

3) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w konkursie „Kwartet dla czterech aktorów”

4) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

facebook