Dodana: 23 listopad 2017 10:57

Zmodyfikowana: 23 listopad 2017 11:01

Uwaga konkurs!

Mamy dla naszych czytelników jedno podwójne zaproszenie na spektakl „Kwartet dla czterech aktorów” – niedziela (26 listopada) godz. 18.00 Sala Kameralna OiFP.

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

Zaproszenie zdobędzie osoba, która jako pierwsza zadzwoni do redakcji Wrót Podlasia (tel. 0856654492) i odpowie na pytanie: które urodziny obchodziła Opera i Filharmonia Podlaska we wrześniu 2017r. ?

Pamiętajcie o podaniu swojego imienia i nazwiska 

więcej o spektaklu Teatralny klasyk w aktorsko-operowej obsadzie. Kwartet dla czterech aktorów już w piątek

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu (imię i nazwisko, nr. telefonu) w celu niezbędnym do realizacji konkursu „Kwartet dla czterech aktorów”– zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 j.t. ).

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Marszałek Województwa Podlaskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok);

 

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu „Kwartet dla czterech aktorów”

 

3) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w konkursie „Kwartet dla czterech aktorów”

4) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

facebook